Prva žena u svemiru bila je:

Rezultati glasanja:

1.) Valentina Leonidovna  (21%) 11 glasova
2.) Valentina Gagarinovna  (12%) 6 glasova
3.) Valentina Vladimirovna  (54%) 28 glasova
4.) Valentina Dmitirevna  (14%) 7 glasova
Ukupno glasova: 52

Točan odgovor:
Valentina Vladimirovna Tereškova