Budući ruski svemirski brod

RKK Energia izradila je tehnički projekt budućeg ruskog svemirskog broda i potkraj 2012. godine predala ga Roscosmosu na odobrenje.

Svemirski brod PTK-NP u letu okolo Zemlje (ilustracija). © Ljubaznošću: RKK Energia
Članak
0Komentari
Broj otvaranja3766

Nakon provedene ekspertize Roskosmos je nedavno odobrio izgradnju novog broda prema podnesenom prijedlogu. Prema ugovoru kojega su sklopili Roscosmos i RKK Energia do kraja 2012. godine Energia se obvezala izraditi tehničku dokumentaciju ruskog budućeg svemirskog prijevoznog sustava (PPTS; rus. Перспективная пилотируемая транспортная система - ППТС), kojim je obuhvaćen i putnički svemirski brod nove generacije (PTK-NP; rus. Пилотируемый транспортный корабль нового поколения - ПТК НП). U budućnosti oni će zamijeniti oba ruska svemirska broda - putnički Soyuz i dostavni Progress. Za sada još nije određeno ime novoga broda, nego je zadržan opći naziv PTK-NP. Rad na projektu započeo je u Energiji potkraj 2010. godine. Izrađeno je i podvrgnuto različitim pokusima 17 maketa povratne kabine. Dokumentacija predana Roscosmosu obuhvaća 1.073 knjige.


Ilustracija svemirskog broda PTK-NP. © Ljubaznošću: RKK Energia
PTK-NP projektiran je tako da omogući:
- let u putanji okolo Mjeseca s maksimalno četiri kozmonauta i 100 kg tereta i njihov siguran povratak,
- dostavu broda u putanju okolo Zemlje za samostalan let ili spajanje sa svemirskom postajom (maksimalno četiri kozmonauta i 500 kg tereta); u slučaju nužde povratak 6 članova posade svemirske postaje, ali tada bez korisnog tereta.

Dimenzije broda PTK-NP. © Ljubaznošću: RKK Energia


Video prikaza unutrašnjosti broda PTK-NP (diplomski rad Mikhail Vetlin-a)
PTK-NP sastoji se od dva glavna dijela (posadočni otsek; dvigateljni otsek): povratnog (kabina s posadom) i servisnog (pogonski i upravljajući raketni motori, dobava električne energije). Spojen sa svemirskom postajom u svemiru može biti 365 dana. Prvi put je maketa kabine broda PTK-NP javnosti prikazana na izložbi MAKS-2013 u Moskvi.

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!