HISTRION sonda izdržala torture na svim testovima

Testiranje je bilo nemilosrdno, plivala je u moru, bacali su je iz visina, pržili su je, ledili su je, i na kraju, čak pojeli njezinog jedinog putnika!

Sonda HISTRION položila je ispit iz plutanja na moru. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
Članak
0Komentari
Broj otvaranja1971

U iščekivanju povoljnih vremenskih uvjeta koji već desetak dana (a ni do kraja ovog tjedna) ne omogućavaju lansiranje atmosferskih sondi HISTRION 5 i 6 u područje bliskog svemira sa Pulske Svemirske luke "Herman Potočnik", pročitajte i pogledajte čemu je sve test sonda bila izložena i što je sve preživjela.


Sonda HISTRION FPM-A. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
Sonde HISTRION 5 i 6 projektirao je Petar Gljušćić, mag.ing.mech. Pored njih izrađene su još dvije konstrukcijski identične sonde (FPM-A i FPM-B) namijenjene testiranjima. Izrada je dijelom obavljena u Vidulinima, a dijelom u Industrijsko-obrtničkoj školi u Puli (Marino Tumpić i Dragan Basara). Testiranja na vibracije i lom odrađena su u Kanfanaru i na području lokaliteta mosta Limska (Darijan Cerin).

Sonda u dijelovima prije sklapanja. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
HISTION FPM-A zadržala je potpunu cjelovitost i integritet konstrukcije na izloženost vibracijama. Bacanje sa mosta Limska draga visine 125 m i pad na čvrsto tlo sa namjerno oslabljenom konstrukcijom sonde prošla su s očekivanim, predviđenim oštećenjima.


Padanje sonde bez padobrana


Snimak samog pada koji je snimljen mobitelom iz sonde

Prilikom tog leta u sondi se nalazilo i jaje (zatvoreno u kontejneru obloženom spužvom, "HISTRION TEST JAJE") koje je nakon udara u tlo ostalo cijelo. Sigurnost preživljavanja udara u tlo s jajem u jednom komadu potvrdila je kako konstrukcija sonde omogućava preživljavanje jako lomljivog korisnog tereta.

Krhki putnik u sondi, preživio je sva testiranja, da bi ga na kraju - pojeli. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
U sondi se tada nalazio i mobitel koji je snimio pripremu, let, udar i događanja nakon udara u tlo. Nakon toga u Puli su odrađena testiranja nosivosti sonde i ono je (projektirano i potvrđeno) nekoliko puta veće od neophodnog. Sonda je nakon tih testiranja popravljena te je odlučeno da će se koristiti i za drugi set testiranja za koji je inače bila predviđena sonda FPM-B.

Sonda je uspješno položila i plutanje u moru. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
Radio providnost (uključivo i GSM signale) potvrđena je od strane Ogrena Variole i s predimenzioniranim radar-reflektorom postavljenim unutar sonde. Nepotopivost, plovnost i vodonepropusnost sonde zahvaljujući Damiru Cukonu provjerena je u vodama pulskog akvatorija i otvorenom moru. On je na otvorenom moru ostavio sondu da pluta te provjerio mogućnosti optičke zamjetljivosti, pronalaska na moru za slučaj slijetanja sonde na more, njezino hvatanje i podizanje na brod. Zahvaljujući radar reflektoru u sondi FPM-A ona je jasno detektirana i na ekranu brodskog radara. Nikakva oštećenja konstrukcije ili natpisa nisu uočena.

Sonda je uspješno sklopljena u jednu cjelinu. © Ljubaznošću: Marino Tumpić
Nakon svih "mrcvarenja" uslijedilo je još i testiranje na termičko naprezanje (Marina Tumpić). HISTRION FPM-A izložena je tako ekstremnim temperaturama od +50°C ali i -20°C, u unutrašnjosti sonde. Sva oprema besprijekorno je odradila svoj posao bez oštećenja. Druga test sonda (FPM-B) koju nije bilo potrebe koristiti za testiranja preimenovana je u sondu HISTRION-7. Ona će zajedno sa H5 i H6 sudjelovati u letnom programu sa zanimljivim, neobičnim eksperimentom i letnim profilom misije.

Mobitel s kamerom snimao je cijelo vrijeme iz sonde cijeli tijek testiranja. © Ljubaznošću: Marino Tumpić.
Ciklus testiranja time je uspješno završen, a ekipa Istarskog svemirskog programa čeka na povoljne vremenske uvjete za lansiranje sondi HISTRION 5 i 6. Čim se stvore povoljni uvjeti u troposferi i stratosferi kako bi lansiranje i let protekli u povoljnim meteorološkim uvjetima, a slijetanje sondi bilo na kopno, eventualno na more ali ne više od 10-15 km daleko od obale krenuti će se u fazu letnog režima (T-5 dana). Eh da, sudbina je htjela da ono jaje s početka teksta završi kao član "kajgana tima" na marendi ekipe koja je obavila testiranja.

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!