Prvi svemirski let novih kineskih raketa CZ-6 i CZ-11

Kina je uspješno lansirala svoje dvije nove rakete namijenjene lansiranju malih satelita u LEO ili SSO putanju.

Raketa CZ-6 na prijevoznom vozilu. © Ljubaznošću: China Spaceflight
Članak
0Komentari
Broj otvaranja2317

Nova kineska svemirska raketa CZ-6 (Chang Zheng-6 ili Long March–6) ima tri stupnja koji koriste tekuće pogonsko gorivo. Namijenjena je lansiranju tereta mase do 1.500 kg u nisku zemljinu orbitu (LEO) ili tereta mase 1.080 kg u 700 km visoku Suncu sinkronu putanju (SSO - Sun Synchronous Orbit). Sastavlja se horizontalno pa se na posebnom vozilu dovozi do lansirnog mjesta gdje se onda postavlja u vertikalan položaj. Na lansirnom postolju masa rakete CZ-6 je 103,22 tone, a sveukupna visina je 29,24 m. Prvi let je ostvaren iz uzletišta Taiyuan, a u budućnosti i iz Wenchang (još nije dovršena izgradnja).


CZ-6 na lansirnom postolju. © Ljubaznošću: China Spaceflight
Prvi stupanj ima promjer od 3,35 m, a dugačak je 15 m. Koristi raketni motor YF-100 koji može biti uključen do 155 sekundi. Dužina drugog stupnja je približno 7,3 m, a promjer mu je 2,25 m. Ima motor YF-115 koji može biti uključen 290 (300) sekundi. Treći stupanj dužine 1,8 m (zajedno s adapterom korisnog tereta) također ima promjer od 2,25 metara i ima četiri motora YF-85 svaki s potiskom od 1.000 N i 8 motora od kojih svaki ima potisak od 100 N. Glavni motori trećeg stupnja mogu se višekratno uključivati što se koristi kada satelite treba lansirati u različite putanje. Zaštitni pokrov dugačak je približno 5,7 m i promjera je 2,6 m (može se koristiti pokrov i od 2,25 m).

CZ-6 polijeće iz uzletišta Taiyuan. © Ljubaznošću: China Spaceflight
Na svoj  prvi  let raketa CZ-6 poletjela je 19.09.2015. godine u 23:01:14 UTC iz raketnog uzletišta Taiyuan s lansirnog mjesta LC-16. U Suncu sinkronu putanju (hp=392 km, ha=522 km, i=97,47°) treći stupanj rakete lansirao je 20 satelita. Prvo su lansirani: 

XY-2A (XinYan ili Kaituo-1A),
TianTuo-3 (TT-3 ili Luliang-1),
NS-2 (Naxing),
ZDPS-2A i 2B (Zheda Pixing),
LilacSat-2 i
XW-2 A-D (XiWang ili CAS-Chinese Amateur Satellite).
Kasnije su se odvojili:
od XY-2A satelit Kaituo-1B (DCBB),
od NS-2 sateliti  ZJ-1 i KJSY-1(KongjianShiyan-1),
od Luliang-1 satelit NUDT-Phone-Sat
i još četiri Xingchen 1-4 (XC)
i od XW-2A dva satelita XW-2E i XW-2F.

CZ-11: glavne dimenzije, maketa, četvrti stupanj i zaštitni pokrov
Javno objavljeni podaci o drugoj novoj kineskoj svemirskoj raketi CZ-11 vrlo su oskudni. Prema scitech.people.com.cn i mil.news.sina.com.cn: raketa je dugačka 20,8 m, ukupna masa je 58 tona, u SSO putanju može podići teret do 350 kg. Prema podacima s crteža objavljenom na internet stranici QB50.eu CZ-11 ima tri stupnja koji koriste kruto gorivo, a četvrti stupanj je na tekuće gorivo. Tako je konfigurirana i europska raketa Vega. Prvi i drugi stupanj imaju promjer od 2 m i dužine su približno 9 odnosno 3 metra. Dužina trećeg stupnja je približno jedan metar, a promjer mu je 1,4 m. Pod zaštitnim pokrovom dužine 5,68 m i promjera 1,6 m nalazi se osim korisnog tereta i četvrti stupanj rakete koji koristi motor YF-50.

CZ-11 u lansirnom kontejneru. © Ljubaznošću: CNTV
Prvenstvena namjena rakete CZ-11 je žurno lansiranje u slučaju velikih katastrofa, kako bi se omogućio brzi nadzor područja gdje se katastrofa dogodila (potres, poplava, požar). Pripreme za lansiranje rakete s tekućim gorivom mogu se obaviti u roku od 20 do 30 dana, a raketu CZ-11 moguće je lansirati već nakon jednog dana. Dakako da u pričuvi trebaju biti i pogodni sateliti.

CZ-11 prije lansiranja. © Ljubaznošću: China Spaceflight
Raketa CZ-11 na svoj prvi let poletjela je 25.09.2015. godine u 01:41:40 UTC iz raketnog uzletišta Jiuquan. Lansirana je iz kontejnera slično kao što se lansira i ruska raketa Rokot. U Suncu sinkronu putanju (hp=470 km, ha=485 km, i=97,3°) četvrti raketni stupanj lansirao je satelite:

Pujiang-1,
Tianwang-1A (STU-2A),
Tianwang-1B (STU-2B, NJUST-1)
i Tianwang-1C (STU-2C).

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!