Katastrofalno svjetlosno onečišćenje na Lošinju!

Mali Lošinj postao je svjetlosno onečišćen do te mjere da služi kao primjer kako izgleda katastrofalna svjesna devastacija noćnog krajobraza uzrokovana nebrigom.

Svjetlosno zagađenje protiv prirode. © Ljubaznošću: Boris Štomar
Članak
0Komentari
Broj otvaranja3385

U noćima 18. i 20. srpnja 2015. posjetio nas je kolega Herman Mikuž sa Astronomsko geofizikalnog opservatorija Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani i osnivač Observatorija Črni vrh te član Društva Temno nebo Slovenije kako bi zajedno s predsjednikom Astronomskog društva "Leo Brenner" te tajnikom Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba Dorianom Božičevićem napravio foto-dokumentaciju stanja svjetlosnog onečišćenja. Obzirom da nas je 2008. posjetio kolega Andrej Mohar iz Društva Temno nebo Slovenije te je i tada bila napravljena foto-dokumentacija stanja svjetlosnog onečišćenja, sada imamo materijal za usporedbu i ocjenu aktualnog stanja.

Usporedbom foto-dokumentacije, jasno je da je svjetlosno onečišćenje višestruko poraslo od 2008. godine do danas i da je stanje alarmantno jer se i dalje planira postavljanje velike količine rasvjetnih tijela, a da se pri tome ne pazi da rasvjeta bude ekološka i montirana na ekološki prihvatljiv način.


Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2008.(Fotografija: Andrej Mohar - Temno nebo Slovenije)

Fotografija snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015. (Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko
geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)
Radi lakšeg snalaženja na obje su slike označena zviježđa Veliki i Mali Medvjed koja se nalaze u smjeru Čikata i Malog Lošinja i sasvim je razvidno višestruko povećanje svjetlosnog onečišćenja uslijed neekološke i neekološki postavljene rasvjete u Čikatu.

Prijetnja ekološkoj mreži NATURA2000

U proteklih godinu dana došlo je do velikog povećanja svjetlosnog onečišćenja na području otoka Lošinja. Stanje je alarmantno jer se postavila i još se postavlja velika količina neekoloških rasvjetnih tijela ili rasvjetnih tijela montiranih na neekološki način da svijetle direktno u nebo i prirodni okoliš. Najveću štetu pri tome čini rasvjeta postavljena u uvali Čikat prilikom rekonstrukcije hotela, vila, šetnice, dijela obalnog pojasa i hortikulture od strane hotelske kuće Jadranka hoteli d.o.o. koja je za projekt rasvjete angažirala dizajnera Deana Skiru.

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje dijela obalnog pojasa u uvali Čikat na otoku Lošinju napravilo je poduzeće DLS d.o.o. iz Rijeke na osnovu kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje prema kojem nije potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, a u samom elaboratu nema projekta rasvjete. Zabrinjavajuće je da se nije pristupilo ocjeni utjecaja na okoliš i ekološku mrežu po pitanju rasvjete obzirom da je Čikat okružen zaštićenim područjima uključenim u ekološku mrežu NATURA2000 i to u najvećem dijelu područjima HR3000161 (Cres-Lošinj) i HR1000033 (Kvarnerski otoci), ali i drugima te činjenici da je i sam Čikat područje zaštićene park-šume.

Opće je poznata činjenica da neekološka ili neekološki postavljena rasvjeta svijetli stotine kilometara u krug i do vrlo velike visine iznad horizonta što je direktna ugroza za migraciju ptica i za noćne životinje (šišmiše, ćukove, sove, noćne leptire…). Neekološka ili na neekološki način postavljena rasvjeta u zaštićenoj park-šumi direktno krši svrhu zaštite prema kojoj je park-šuma prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji u kojoj su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje.

Postavljanje podne rasvjete, rasvjete koja tuče direktno u nebo, krošnje stabala i koja osvjetljava vegetaciju općenito odozdo prema gore nije ekološki prihvatljiv zahvat bilo gdje, a kamo li u zaštićenoj park-šumi. Udruga za zaštitu noćnog neba podnijela je Inspekciji za zaštitu okoliša i prirode prijavu vezano za svjetlosne snopove koji iz Čikata tuku direktno u nebo i do sada se nitko iz inspekcije nije oglasio pa cijela ova situacija pomalo već podsjeća na već viđene scenarije korupcije odnosno određene sprege između krupnog kapitala i državnih institucija. U pripremi su nove prijave i ne samo po pitanju rasvjete u Čikatu nego i vezano za ostale zagađivače svjetlom koje smo uočili.

Karta područja koja su pod zaštitom i u sklopu ekološke mreže sa označenim mjestima snimanja gore prikazanih fotografija.
Širenje svjetlosnog onečišćenja i na južnom dijelu otoka

Obilaskom južnog dijela otoka (jednog od najtamnijih i najočuvanijih područja na otoku Lošinju) osim velikog porasta svjetlosnog onečišćenja radi rasvjete u uvali Čikat, snimili smo i neekološku rasvjetu postavljenu u uvali Balvanida koja je zaštićena u sklopu ekološke mreže NATURA2000 pod brojem HR3000011 (uvala Balvanida) i u kojoj do nedavno uopće nije bilo rasvjete te svjetlosnu kapu od neekološke i loše postavljene rasvjete na otoku Iloviku. Obzirom na trend širenja rasvjete i postavljanja neekološke rasvjete, južni dio otoka Lošinja neće više biti oaza tamnog neba u koju dolaze astronomi i zaljubljenici u noćno nebo.

Fotografija neekološke rasvjete u zaštićenoj uvali Balvanida snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.
(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)

Fotografija svjetlosne kape koju proizvodi rasvjeta na otoku Iloviku snimljena na južnom dijelu otoka u blizini vrha Pogled 2015.
(Fotografija: Herman Mikuž - Astronomsko geofizikalni observatorij Fakulteta za matematiko in fiziko u Ljubljani)
Direktna šteta za turizam, baštinu i astronomiju

U današnje vrijeme, kada su mnogi gradovi preosvijetljeni i kad se s rijetkih mjesta može vidjeti prirodno noćno nebo, naše prirodno i očuvano nebo postaje turistički resurs i ne samo nebo nego i noć bez previše rasvjete. Prirodna tama tijekom noći potrebna je svima, a osobito onima koji tijekom godine žive u preosvijetljenom prostoru i tijekom godišnjeg odmora žele kvalitetan i potpun odmor. Nema kvalitetnog lječilišnog i zdravstvenog turizma bez očuvanja prirodne tame noći koja omogućuje potpuni odmor, vraćanje normalnom cirkadijanskom ritmu i normalnim razinama lučenja hormona melatonina.

Na Lošinju svjetlosno onečišćenje čini i direktnu štetu našoj astronomskoj baštini i budućnosti astronomije na otoku. U Malom Lošinju je djelovala prva civilna, privatna i amaterska zvjezdarnica na području Hrvatske i šire, Zvjezdarnica "Manora" koju je osnovao i vodio Leo Brenner (Spiridion Gopčević) od 1893./94. do 1909. godine, a danas u Malom Lošinju svoje sjedište imaju Astronomsko društvo "Leo Brenner", Hrvatski astronomski savez i Naše nebo - Udruga za zaštitu noćnog neba. Sve je više astronoma koji posjećuju naš otok radi očuvanosti noćnog neba, ali sada, opstanak astronomije na otoku Lošinju je doveden u pitanje. Vrlo je neizvjesno do kada ćemo se moći baviti astronomijom na Lošinju i do kada će nam dolaziti astronomi na otok, kada je prirodnog zvjezdanog neba iz dana u dan sve manje.

Predsjednik Astronomskog društva "Leo Brenner",
tajnik Hrvatskog astronomskog saveza
i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba:
Dorian Božičević, mag. theol.
098 920 21 53

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!