AstroForum

[- ASTRONOMIJA -] => OBRADA ASTROFOTOGRAFIJA => PHOTOSHOP => Autor teme: Zocky - 02.07.2013. u 23:52:22 sati

Naslov: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 02.07.2013. u 23:52:22 sati
Imamo li nekoliko fotografija snimljenih u nizu, a željeli bi smo taj niz prikazati na jednoj fotografiji, korištenje Blending opcije u Photoshopu jedan je od načina da to postignemo.
Za primjer ćemo koristiti prelet ISS-a preko Sunčevog diska. Imamo 10 fotografija u nizu i cilj nam je sve ukomponirati u jednu, kako bi se vidjela putanja ISS-a.
Fotografije za ovaj tutorial snimio je i ustupio Danijel Reponj.
Tutorial je rađen u Photoshopu CS6 i moguće je da razmještaj alata neznatno varira u drugim verzijama PS-a.

Da bi smo mogli pristupiti izborniku Blending mode, mora nam biti aktivirana Layers paleta. Ukoliko nije aktivna, aktivira se u izborniku Window/Layers, ili tipkom F7.
No, da bi smo mogli koristiti Blending mode, u Layers paleti moraju biti minimalno 2 sloja (fotografije).
Da bi smo to postigli otvorimo dvije fotografije, te jednu od njih prenesemo na drugu. Alat koji je za to potreban je Move tool (obično se nalazi na vrhu alatne trake, a aktivirati ga se može i pritiskom na slovo V).
Sad imamo prva 2 sloja, a početna postavka Blending moda je Normal.

Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 02.07.2013. u 23:52:54 sati
Sa početna 2 sloja u Layers paleti, sada možemo aktivirati Blending mode izbornik.
Izbornik nudi velik broj opcija, no u astrofotografiji se najčešće koriste Darken, Screen i Luminosity. U ovom primjeru koristiti ćemo Darken.
Darken funkcija radi tako, da sa sloja koji se nalazi ispod propušta samo tamne dijelove.
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 02.07.2013. u 23:53:20 sati
Kod ovakvog kombinairanja fotografija jako je bitno da je glavni objekt uvijek na istom mjestu, jer u protivnom se može desiti da nam se neželjeno multipliciraju neke stvari.
Na slici je jasno vidljivo da su pjege neznatno zamaknute.
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 02.07.2013. u 23:53:44 sati
Pomak rješavamo tako da odaberemo Move tool (tipka V), te sa strelicama na tastaturi pomičemo sloj dok nam se pjege ne preklope.
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 02.07.2013. u 23:54:08 sati
Isti postupak ponavljamo za sve slojeve.
Otvorimo fotografiju, prenesemo je pomoću Move alata na radni sloj, odaberemo Blending mode - Darken, po potrebi pomaknemo sloj radi preklapanja fiksnih dijelova.
Kad imamo poravnate sve slojeve, spojimo ih u jedan sloj (izbornik Layer / Flatten image), te pohranimo fotografiju pod novim imenom.
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 03.07.2013. u 00:06:37 sati
Iz dobivenog materijala moguće je izraditi i animaciju.
A o animaciji u slijedećem tutorialu koji se nalazi ovdje (http://www.zvjezdarnica.com/forum/index.php?topic=9167.msg203035#msg203035)
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: dag - 03.07.2013. u 00:07:38 sati
Bravo Zocky!  [71*
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: Zocky - 03.07.2013. u 00:45:29 sati
Bravo Zocky!  [71*
:115:
Naslov: Odg: Spajanje fotografija pomoću Blending opcije
Autor: makijato - 03.07.2013. u 01:51:16 sati
 [71*