AstroForum

[- ASTRONOMIJA -] => NAJAVE DOGAĐAJA => Autor teme: Acheron - 25.09.2006. u 22:11:50 sati

Naslov: 96P Macholz
Autor: Acheron - 25.09.2006. u 22:11:50 sati
?ini se da ako vrijeme dopusti da ?emo biti zaposleni ovu zimu i prolje?e. Nadam se samo da su predvi?anja to?na.

http://www.aerith.net/comet/catalog/0096P/2007.html