Na položaj repa kometa utječe:

Rezultati glasanja:

1.) Sunčev vjetar  (80%) 55 glasova
2.) gravitacija  (12%) 8 glasova
3.) inercija  (3%) 2 glasova
4.) rotacija jezgre  (6%) 4 glasova
Ukupno glasova: 69

Točan odgovor:
Sunčev vjetar