Koliko prirodnih satelita ima u Sunčevu sustavu?

Rezultati glasanja:

1.) 63  (15%) 4 glasova
2.) 101  (8%) 2 glasova
3.) 184  (73%) 19 glasova
4.) 231  (4%) 1 glasova
Ukupno glasova: 26

Točan odgovor:
Ima ih 184. Zemlja ima 1, Mars ima 2, Jupiter ima 69, Saturn ima 62, Uran ima 27, Neptun ima 14 i patuljasti planeti imaju 9 prirodnih satelita.