Fraunhoferove spektralne linije zvijezda su:

Rezultati glasanja:

1.) Rydbergove  (0%) 0 glasova
2.) ‎Lymanove  (11%) 3 glasova
3.) Apsorpcijske  (82%) 23 glasova
4.) Fluorescencijske  (7%) 2 glasova
Ukupno glasova: 28

Točan odgovor:
Apsorpcijske.