Među Jupiterove prirodne satelite ne spada:

Rezultati glasanja:

1.) Europa  (21%) 8 glasova
2.) Mimas  (54%) 21 glasova
3.) Temisto  (18%) 7 glasova
4.) Calisto  (8%) 3 glasova
Ukupno glasova: 39

Točan odgovor:
Mimas. Mimas je Saturnov prirodni satelit.