Obrada kometa - Razdvajanje kometa i zvjezdane pozadine

Autor ivo555, 08.02.2023. u 09:06:55 sati

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

ivo555

Zahvaljujem našem uvaženom članu Stipi na ustupljenom materijalu za potrebe ove upute.
Link na Stipinu sliku kometa "Komet C2022 E3 ZTF" - https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=3635.0

Da bi se koraci što kvalitetnije popratili, možete testirati postupak na istom materijalu s pomoću kojega su i nastale ove upute.
Nakon što se desila nezgoda sa forumom i napravljene generalke, više ne postoji stari ZBOX.
Stoga će sirovi materijal biti dostupan samo sljedećih 15 dana na sljedećem linku. Nakon 15 dana zainteresirani mogu zatražiti link preko privatne poruke.
Link: Stipe_C_2023_E3_ZTF
Datoteke su zapakirane u 7-zip formatu.  https://www.7-zip.org/

Ovu metodu sam počeo koristiti od prve verzije StarNet uz pomoć LinearStarNet skripte.
Obično je bilo potrebno više iteracija da bi se dobio zadovoljavajući rezultat.
Verzija StarNet2 je donijela veliko poboljšanje u preciznosti i direktnom radu u linearnom modu.
Sad je moguće već u prvoj iteraciji dobiti odličan rezultat sa najboljim mogućim odnosom signal/šum.
U cijelom procesu nije stradao ni jedan zarobljeni foton. 8-)


1. Kalibracija i registracija
    Za kalibraciju imamo samo Dark slike.     
    Kalibracija i registracija je rađena WBPP skriptom, pa će se u uputstvu koristiti struktura mapa koju je ta skripta napravila.
    _pixupute\comet_aligned
    _pixupute\master
    _pixupute\registered\abe_color_calib
    _pixupute\registered\NoFilter
    _pixupute\stars_aligned
   
 • Priprema
    Odabrati referentnu sliku prije registracije. Najbolje napraviti blink na RAW light slike i odabrati jednu koja je dovoljno udaljena od sjajnijih zvijezda.
    Naravno treba paziti da je na njoj pozadina dosta čista, da nema satelitskih tragova, ali apsolutno ne mora biti najkvalitetnija i sa najnižim FWHM.
    Za ovaj primjer koristit će se "L_2023-01-15_04-29-57_Bin1x1_60s__-10C.fit"
   

 • Izvršenje
    Kalibracija i standardna registracija u mapu "_pixupute\registered\NoFilter". Ručno ili uz pomoć WBPP skripte.

2. Ujednačavanje pojedinačnih slike iz mape "_pixupute\registered\NoFilter" prije integracije
    Mogu se koristiti alati "Normalize Scale Gradient", "ABE", "DBE", "BackgroundNeutralization" i "ColorCalibration".
    Za ovaj primjer koristit će se samo "ABE", "BackgroundNeutralization" i "ColorCalibration".

 • Priprema
    Otvoriti 3 slike iz mapu "_pixupute\registered\NoFilter" za test na Pixinsight desktop. Jedna sa početka, sredine i sa kraja snimanja.
    Otvoriti proces "ScreenTransferFunction" i isključiti link za RGB kanale, CTRL + klik na nuclear dugme.
    Shadows clipping odvući na otprilike "-0.6500" (Bolje će se vidjeti vinjetiranje na pojedinačnim slikama). Sa resetom se vraća na tvorničke postavke.
   

    Testirati "ABE", "BackgroundNeutralization" i "ColorCalibration" postavke na sve tri slike, da vidimo koliko podešeni procesi odgovaraju za sve slike.
    Postavke za "ABE", "BackgroundNeutralization", "ColorCalibration":
   

    Otvoriti proces "ScreenTransferFunction" i uključiti link za RGB kanale, pa klik na nuclear dugme.
    Ovako bi otprilike slike trebale izgledati nakon izvršenja gornja tri procesa.
   

    Kada je testiranje gotovo, za sva tri podešena procesa treba napraviti instancu (trokutić lijevo) na Pixinsight desktopu.
       

    Testne slike se sada mogu zatvoriti.

    Napraviti novu podmapu imena "abe_color_calib" u mapi "_pixupute\registered".
    Otvoriti proces "Image container", učitati sve slike iz mape "_pixupute\registered\NoFilter". Output directory: "_pixupute\registered\abe_color_calib".
   

    Otvoriti proces "ProcessContainer", odvući instance koje smo napravili na Pixinsight desktopu i spustiti ih na prozor "ProcessContainer".
   

 • Izvršenje
    Kada ste sigurni da je sve spremno odvući instancu "Image container" i spustiti na donju traku "ProcessContainer" procesa.
    Ovo može potrajati...
   

    Kada je proces gotov, učitati sve iz mape "_pixupute\registered\abe_color_calib" u "blink" proces i provjeriti kako izgledaju pojedinačne slike.
    Ako sve izgleda u redu, onda idemo dalje na integraciju.

3. Integracija
 • Priprema
    Otvoriti proces "ImageIntegration" -> Resetirati sve na default vrijednosti.
    Učitati sve slike iz mape "_pixupute\registered\abe_color_calib". Set reference na datoteku "L_2023-01-15_04-29-57....."
    U sekciji Pixel Rejection (1) za rejection Algorithm postaviti "Winsorized Sigma Cliping".
    U sekciji Pixel Rejection (2) postaviti Sigma low (4.000) i Sigma high (3.000).
   

 • Izvršenje
    Apply Global(F6).
    Spremiti sliku "Integration" u mapu "_pixupute\master" kao 32bit "Integration.xisf" i ostaviti sliku otvorenu.

4. Starnet2
 • Priprema
    Otvoriti proces "StarNet2" -> Uključiti "Linear data"

 • Izvršenje
    Odvući instancu "StarNet2" na sliku "Integration".
   

5. StarsOnly
 • Priprema
    Napraviti clone Starless slike "Integration". Odvući tab "Integration" na Pixinsight desktop.
   

    Desni klik na originalnu "Integration" sliku i kliknuti na Undo: StarNet2
   

    Sada imamo ove dvije slike:
   

    Otvoriti proces "PixelMath". Upisati izraz: ~(~integration / ~integration_clone)
    U sekciji Destination uključiti "Create new image".
   

 • Izvršenje
    Apply(F5).
    Dobili smo novu sliku samo sa zvijezdama (StarsOnly).

 • Dodatno
    U procesu "ScreenTransferFunction" (nadalje STF) kliknuti na nuclear dugme da nam napravi stretch za novu sliku.
    Pogledati detaljno imamo li tragova kometa na novoj (StarsOnly). To će se vjerojatno desiti ako imamo manji broj slika za integraciju.
    Manji signal to noise ratio (SNR) na integraciji će vjerojatno uzrokovati takve probleme. Ako se to desi ništa nas ne prijeći da ponovimo cijeli proces, ali ovaj put na (StarsOnly) slici.
    Primjer za integraciju sa samo 20 slika. Fokin dak.
   

    Dole su tri primjera napravljena na cijelom setu sa 97slika, sa samo 20slika za integraciju i sa samo jednom (referentna). Za STF je uključen 24bit lookup tables.
   

    Full STF stretch:   
   

    Custom STF stretch:
   

    Kada smo zadovoljni sa dobivenim, spremiti novu (StarsOnly) sliku u mapu "_pixupute\master" kao 32bit "starsonly_00.xisf".

    Zašto PixelMath izraz "~(~full_image / ~starless_image)", a ne "full_image - starless_image" ili samo uključiti "Create starmask" za StarNet2 proces?
    Prednost ove metode dolazi do izražaja tamo gdje su dijelovi (maglica, galaksija, kometa) dosta sjajni i kombinirani sa zvijezdama.
    Na takvim sjajnijim dijelovima izraz za odvajanje zvijezda "full_image - starless_image" ili interno StarNet2 - "Create starmask" će napraviti jako loš posao što se tiče boje, a i intenziteta.
    StarNet2 nema uključenu opciju Unscreen stars za "Create starmask", pa je nužno za ovaj korak ručno odvojiti zvijezde Unscreen PixelMath izrazom.

    Ako dosad niste zaspali idemo dalje na malo zanimljiviji dio.

6. CometAlignment (Izolacija kometa)
 • Priprema
    Napraviti nove podmape "comet_aligned" i "stars_aligned" u mapi "_pixupute".
    Otvoriti proces "CometAlignment" -> Resetirati sve na default vrijednosti.
    Učitati sve slike iz mape "_pixupute\registered\abe_color_calib". Set reference na datoteku "L_2023-01-15_04-29-57....."
    U sekciji Output postaviti Output directory na mapu "_pixupute\comet_aligned"
    U sekciji Parameters kliknuti Show na prvu i zadnju sliku. Odabrati precizno centar glave kometa na obje slike.
    Dobro zumirati, regulirati svjetlinu sa STFom i kliknut sa CTRL+klik na centar jezgre kometa.
   

    Ako ste dobili koordinate u sekciji Parameters možete zatvoriti obje slike.  
    U sekciji Subtract postaviti:
      Operand sliku: "starsonly_00.xisf" iz mape "_pixupute\master"
      Postaviti Operand is: "Stars aligned".
      Isključiti "Enable LinearFit", uključiti "Normalize".

    Obično je ovo ispravna postavka za izolaciju kometa. To će se vidjeti kasnije pri integraciji. Ako nije u redu, probati sa uključenim "Enable LinearFit".
   
      
 • Izvršenje
    Apply Global(F6).
    Kada je izvršenje gotovo "CometAlignment" proces (prozor) ne zatvaramo već ga samo ga minimiziramo (shade).
    * Ako se "CometAlignment" proces zatvori bez spremanja instance, izgubit će se koordinate kometa.

7. Comet aligned integration
 • Priprema
    Ovdje je bitno da se odmah idu u kost sa postavkama koje će dati najveći mogući SNR u izoliranom kometu.
    Znači nema kompromisa sa spuštanjem postavki Sigma high na (1.500) i manje, sa kojim bi izgubili puno korisnog signala u samom kometu.
    Otvoriti proces "ImageIntegration" -> Resetirati sve na default vrijednosti.
    Učitati sve slike iz mape "_pixupute\comet_aligned". Set reference na datoteku "L_2023-01-15_04-29-57....."
    U sekciji Pixel Rejection (1) za rejection Algorithm postaviti "Winsorized Sigma Cliping".
    U sekciji Pixel Rejection (2) postaviti Sigma low (4.000) i Sigma high (3.000).
    * Postavke za integraciju su iste kao i za normalnu integraciju u točki 3. Može se testirati i sa Linear Fit Clipping - low (3-5) i high (2.5-3).

 • Izvršenje
    Apply Global(F6).
    Ako sve izgleda čisto i komet je lijepo izoliran spremiti ovu integraciju u mapu "_pixupute\master" kao 32bit "comet_aligned_01.xisf".
    Ako ne izgleda dobro onda uključiti "Enable LinearFit" u točki 6, pa ponovo integrirati nove slike iz mape "_pixupute\comet_aligned".

8. CometAlignment (Zvijezde i pozadina)
 • Priprema
    Napraviti restore(unshade) procesa "CometAlignment".
    U sekciji Output postaviti Output directory na mapu "_pixupute\stars_aligned".
    U sekciji Subtract postaviti:
      Operand sliku: "comet_aligned_01.xisf" iz mape "_pixupute\master".
      Postaviti Operand is: "Comet aligned".
      Uključiti "Enable LinearFit", uključiti "Normalize".

    Obično je ovo ispravna postavka za izolaciju zvijezda i pozadine.
   
      
 • Izvršenje
    Apply Global(F6).

9. Stars aligned integration   
 • Priprema
    Otvoriti proces "ImageIntegration" -> Resetirati sve na default vrijednosti.
    Učitati sve slike iz mape "_pixupute\stars_aligned". Set reference na datoteku "L_2023-01-15_04-29-57....."
    U sekciji Pixel Rejection (1) za rejection Algorithm postaviti "Winsorized Sigma Cliping"
    U sekciji Pixel Rejection (2) postaviti Sigma low (4.000) i Sigma high (3.000).
    * Postavke za integraciju su iste kao i za normalnu integraciju u točki 3. Može se testirati i sa Linear Fit Clipping - low (2.5-4) i high (2.5-4).

 • Izvršenje
    Apply Global(F6).
    Ako sve izgleda čisto i zvjezdano polje lijepo izolirano, spremiti ovu integraciju u mapu "_pixupute\master" kao 32bit "stars_aligned_01.xisf".
    Ako ne izgleda dobro onda testirati drugačije postavke za "Enable LinearFit" i "Normalize" u točki 8, pa ponovo integrirati nove slike iz mape "_pixupute\stars_aligned".

10. Druga iteracija   
    Za dodatno rafiniranje mogu se ponovo proći koraci iz točke 6 i 7, ali sa "stars_aligned_01.xisf" kao operand slikom.
    Obično prva iteracija daje najbolje rezultate, ali isplati se bar probati.

Finalni rezultat


  
To bi bilo sve za ove upute.
Spajanje kometa i pozadine također se može odraditi u linearnom modu, gdje se može kvalitetnije skalirati (dozirati) pozadinu i zvijezde sa kometom bez opasnosti da klipate dio slike.Nekoliko primjera rađenih ovom metodom.

   Comet C/2022 E3 ZTF, Ligts: 140x1min, Nikon D5300 - Samyang 135 T2.2   Comet C/2022 E3 ZTF, Ligts: 32x2min(lum), ASI183MM - Esprtit 80   Comet 21P/Giacobini-Zinner(2018g), 124x1min, Nikon D5300 - Lacerta 72
   (CometAlignment - uključen "Enable LinearFit")   Comet C/2020 V2 ZTF, Ligts: 36x3min (Ljubazno ustupio g. Stipe Vladova)TS-Optics 150 mm f/4 ONTC, Skywatcher Esprit 80 - F5, Lacerta 72 - F6, Samyang 135 T2.2
Zwo Asi294mm pro, Zwo Asi183mm pro, Nikon D5300 H-alpha mod
Heq5 - Rowan mod, Astrotrac TT320X-AG

https://www.flickr.com/people/ivicaj/

Lucius

Ivo, svaka čast na detaljnom objašnjenju! *gj*
Ja ovo ne bi ponovio i napravio za 2 života. *zubo*
T: SW Flextube 250P, SW Mak 150
M: EQ5

Štefek

Hvala Ivo,  *šešir*  *šešir*  *šešir*  *šešir* , toliko toga (za mene) novog , to čega nikad ne bih došao sam
Teleskop:  Celestron SCT EDGE HD 800; APM/LZOS triplet 100/800; SW Esprit 120; Regal M2 100ed ;  iOptron CEM70G; iOptron GEM28EC, iOptron GEM45
Dvogled : Nikon 12x50
Kamere: QHY 268M, Omegon veTEC571 (ASI2600) , Touptek 571C , Nikon D7200; Altair 178C ; ASI 174mini, Player One Uranus-C
Ostalo:Celestron OAG ; Telecentric Barlow 3x, Powermate 4x

Neven


stipe

Odlican tutorial, mada moram procitati nebrojeno mnogo puta da bi mi ista od toga sjelo. No prvo trebam nabaviti novije racunalo... *zubko*
Newtoni: 300mm f5.7 dobson, 150mm f8 dobson, homemade astrograf 152mm f4, Vega Ljubljana 140/1417; refraktori: Explore Scientific AR 152, Explore Scientific 127ED triplet APO, Explore Scientific 80ED triplet APO, mini Jaeger's 54/330, 90/800 eBayscope bino, Carton 80/528, Carton 60/1000, SS Shorty 80/400, Meade 60/360 ETX, "meopta" AD720; Zrak 56/800, homemade "Plavko" 56/800, Vega Ljubljana 45/700. Okulari: TS XWA 100° 20mm, TS UWAN 16mm 82°, Gold line 6 i 9mm, homemade okulari 10-32mm. Homemade 1.25" okular turret, 2" dijagonale sa prizmom i zrcalom, 2x barlowi 1.25 i 2", Montaža: Skywatcher Synscan custom. Kamere: Omegon veTEC533C, ASI290MC, QHY5, Canon EOS 1100D. Filteri: Optolong L-Extreme 1.25" Objektivi: Meopta Belar 4.5/105, Meopta Anaret 4.5/90, 4.5/80 i 4.5/50, PZO Mikar/S 4.5/55, Kit 18-55mm, Isconar 4/135, Zeiss Sonnar MC 3.5/135, Pentacon 2.8/135, Mamiya 2/50, Helios 2/58 i Flektogon 2.4/35. Dalekozori: Super Zenith 12x50, Tento 7x50, Bresser 20-60x60, 10x40 monokular

tome

Ivo hvala na detaljnim uputstvima!  *tu*

Više manje mi je jasan proces što treba učiniti.
Ali kada sam registrirao snimke kometa, pa sam za svaku zasebno radio starless, to sam morao jednu po jednu (nije baš zabavan proces). Ne znam kako koristiti Starnet a da odradi posao na seriji snimaka?? Imaš li ti ili netko rješenje za to?

Ne koristim PI, dakle Starnet (Windows 10 operativni sustav) samostojeći.

SkyWatcher 150 f6.7, Evoguide 50ED, Heq5
Omegon 533c, ToupTek g3-224-c

ivo555

Hvala ljudi na čitanju. *tu*  Ako ima kakvih pitanja slobodno pucajte.

Citat: tome  u 09.02.2023. u 06:37:43 satiAli kada sam registrirao snimke kometa, pa sam za svaku zasebno radio starless, to sam morao jednu po jednu (nije baš zabavan proces). Ne znam kako koristiti Starnet a da odradi posao na seriji snimaka?? Imaš li ti ili netko rješenje za to?

Ne koristim PI, dakle Starnet (Windows 10 operativni sustav) samostojeći.

Već sam ti poslao "starnetv2.zip" koja upravo radi to što tražiš. Evo ponovo link: https://www.dropbox.com/s/ot5upf48kcnxmgj/starnetv2.zip?dl=0
Taj zip trebaš negdje na disku raspakirati. Među datotekama imaš "starnet_auto.cmd".
Otvori "starnet_auto.cmd" u nekom editoru. U liniji set "tif_Path="c:\wimtmp" umjesto c:\wimtmp upiši mapu gdje ti se nalaze registrirane TIF datoteke.
To ne možeš napraviti samostalnom verzijom koja ima GUI.
Ovo je sadržaj te datoteke:
-----------------------------------------------------
:: pokreni ovaj batch (starnet_auto.cmd) uvijek iz mape gdje se nalaze starnet datoteke.
:: u donjoj liniji promijeni mapu gdje su tvoje tif datoteke spremne za starnet obradu.
set tif_Path="c:\wimtmp"
path =%path%;"%~dp0"
copy starnet2_weights.pb %tif_Path%
forfiles /p %tif_Path% /m *.tif /C "cmd /c starnet++.exe @file \"@fname_SNv2.tif\""
del %tif_Path%\starnet2_weights.pb

:: tif datoteke koje imaju dodatak "_SNv2" su starless
pause
-----------------------------------------------------

Ako ti je i dalje problem možemo se čuti oko 8 sati navečer.


TS-Optics 150 mm f/4 ONTC, Skywatcher Esprit 80 - F5, Lacerta 72 - F6, Samyang 135 T2.2
Zwo Asi294mm pro, Zwo Asi183mm pro, Nikon D5300 H-alpha mod
Heq5 - Rowan mod, Astrotrac TT320X-AG

https://www.flickr.com/people/ivicaj/

OuttaControlCRO

Citat: stipe  u 08.02.2023. u 20:31:42 satiOdlican tutorial, mada moram procitati nebrojeno mnogo puta da bi mi ista od toga sjelo. No prvo trebam nabaviti novije racunalo... *zubko*
Rijesit cemo i to :D
Citat: tome  u 09.02.2023. u 06:37:43 satiIvo hvala na detaljnim uputstvima!  *tu*

Više manje mi je jasan proces što treba učiniti.
Ali kada sam registrirao snimke kometa, pa sam za svaku zasebno radio starless, to sam morao jednu po jednu (nije baš zabavan proces). Ne znam kako koristiti Starnet a da odradi posao na seriji snimaka?? Imaš li ti ili netko rješenje za to?

Ne koristim PI, dakle Starnet (Windows 10 operativni sustav) samostojeći.Dok sam pisao ivo me sustigao :D ali evo da ne propadne tekst


Koristenjem skripte se to da odradit ja imam bat skriptu mogu ti je poslat popodne, samo stavis starnet i skritpu u folder sa slikama i pokrenes, on to odradi, dugo traje proces, i to je to na kraju izbrises starnet fileove. Može se to bolje napravit da mu pošaljes direktorij ali nije mi se dalo da ti budem iskren ali mogu i to napravit


sw130p,mak127, stipe 60/330 ED, Svbony sv705, canon 550d, rpihq camera, rpi imx462, astroberry, sw eq5 Onstep, Dwarf 2

Neven

Citat: ivo555  u 09.02.2023. u 09:05:01 satiHvala ljudi na čitanju. *tu*  Ako ima kakvih pitanja slobodno pucajte.

Pucam. Kako spajaš na kraju a da izbjegneš walking noise?

ivo555

Mislio sam na ovoj temi izbjeći što dolazi nakon ovoga, jer je to zasebna priča.
Detaljan odgovor zahtjeva cijelu stranice teksta.
Ukratko za ovu (Stipinu) na kojoj je uputstvo bazirano nije trebalo raditi ništa, jer taj minimalni walking noise pokrije pozadina koja je na slici sa zvijezdama.
Pozadina koja je na na toj slici ima skroz druge karakteristike i savršeno pokriva i popunjava nedostatke prve.
Kako dozirati koliki omjer jedne, a koliko druge možeš kroz histogramu tako da pomičeš midtones za jedan kvadrat lijevo (0.25) ili desno(0.75) i apply na "stars_aligned_01"
Pixmath blend -  "~(~comet_aligned_01 * ~stars_aligned_01)", pa napravim još "min(comet_aligned_01 , stars_aligned_01)" pa ih blendam u različitim postocima.
Naravno sve ovo u linearnom modu gdje imaš cijeli 32bit headroom za takve akrobacije.

Za malo tvrdokorniji walking noise kao što je na ovoj mojoj sa samyang-om, izvezem jednu i drugu u non-linear i spremim za Photoshop.
Napravim novi layer za comet_aligned_01 (background copy) -> napravim - layer mask -> kopiram background sa CTRL+A , CTRL+C -> ALT klik na masku pa CTRL+V -> CTRL+I za inverznu masku. Levelsima dotjeram masku.
Sa dust & scratches ili surface blur filterima tretiram i doziram "background copy", kojem bi zbog inverzne maske trebali biti izloženi samo najtamniji dijelovi.

To je samo jedan način i nema veze Pixinsight-om.
Najbolje da otvoriš temu kako se riješiti walking noise-a kao izazov temu, pa da tamo mudrijamo.
TS-Optics 150 mm f/4 ONTC, Skywatcher Esprit 80 - F5, Lacerta 72 - F6, Samyang 135 T2.2
Zwo Asi294mm pro, Zwo Asi183mm pro, Nikon D5300 H-alpha mod
Heq5 - Rowan mod, Astrotrac TT320X-AG

https://www.flickr.com/people/ivicaj/

Neven

Imam par idejnih rješenja u PI-u ali nemam materijal za isprobat.

🡱 🡳