Međunarodna svemirska postaja u 2013. godini

Pročitajte što će se 2013. godine događati na Međunarodnoj svemirskoj postaji, koje će se letjelice spajati s njom, koje posade će se izmijenjivati i tko će sve učestvovati u radu ISS-a.

Međunarodna svemirska postaja snimljena 23. svibnja 2011. godine iz Soyuza TMA-20. © Ljubaznošću: NASA / Paolo Nespoli
Članak
1Komentari
Broj otvaranja3688

U 2013. godini nove posade međunarodne svemirske postaje (ISS) biti će dovezene putničkim svemirskim brodovima Soyuz (letovi: 35S, 36S, 37S, 38S), a tvoriva nužna za život i rad na ISS opskrbnim svemirskim brodovim tipa Progress (letovi: 50P, 51P, 52P, 53P), ATV-4, HTV-4, Dragon (letovi: SpX-2, SpX-3) i Cygnus (let: Orb-1). Planirani su i poslovi izvan svemirske postaje, prvenstveno u svezi prihvata  novog modula Nauka (MLM).


Sastav ISS-a na dan 01.01.2013. godine. Crtež: Velimir Matleković - Eki
Svemirski brodovi Progress

- Progress M-16M još uvijek je spojen s ISS (od 02.08.2012.). Od modula Pirs odvojiti će se 10.02.2013. i osloboditi spojno mjesto za Progress M-18M.
- Progress M-18M (50P) poletjet će 11.02.2013 (Soyuz-U, Baikonur). S modulom Pirs spojiti će se već nakon 6 sati od polijetanja. Razdvajanje je predviđeno za 23.04.2013. godine. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se Progress M-19M.
- Progress M-17M još uvijek je spojen s ISS (od 31.10.2012.). Od modula Zvezda odvojiti će se 15.04.2013. i osloboditi spojno mjesto za ATV-4.
- Progress M-19M (51P) poletjet će 24.04.2013 (Soyuz-U, Baikonur). S modulom Pirs spojit će se 26.04.2013. Razdvajanje je predviđeno za 23.07.2013. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se Progress M-20M.
- Progress M-20M (52P) poletjet će 24.07.2013 (Soyuz-U, Baikonur). S modulom Pirs spojit će se 26.07.2013. Odvojiti će se 18.12.2013. Nakon toga od ISS odvojiti će se i modul Pirs. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se modul Nauka.
- Progress M-21M (53P) poletjet će 16.10.2013 (Soyuz-U, Baikonur). S modulom Zvezda spojit će se 18.10.2013.

Rassvet - Pirs - Progress. © Ljubaznošću: RKA
Svemirski brodovi Soyuz

- Soyuz TMA-06M još uvijek je spojen s modulom Poisk (od 25.10.2012.). Od modula Poisk odvojit će se 15.03.2013. i potom prizemljiti. Odlaskom posade broda Soyuz TMA-06M prestaje ekspedicija ISS-34, a započinje ekspedicija ISS-35.
- Soyuz TMA-08M (35S) poletjeti će 28.03.2013. (Soyuz-FG, Baikonur). S modulom Poisk spojiti će se već nakon 6 sati od polijetanja. Dovest će tri člana ekspedicije ISS-35/36.
- Soyuz TMA-07M još uvijek je spojen s modulom Rassvet (od 21.12.2012.). Od modula Rassvet odvojit će se 14.05.2013. i potom prizemljiti. Odlaskom posade broda Soyuz TMA-07M prestaje ekspedicija ISS-35, a započinje ekspedicija ISS-36.
- Soyuz TMA-09M (36S) poletjeti će 28.05.2013. (Soyuz-FG, Baikonur). S modulom Rassvet spojiti će se 30.05.2013. Dovest će tri člana ekspedicije ISS-36/37.
- Soyuz TMA-08M odvojiti će se 11.09.2013. od modula Poisk i potom prizemljiti. Odlaskom posade broda Soyuz TMA-08M prestaje ekspedicija ISS-36, a započinje ekspedicija ISS-37.
- Soyuz TMA-10M (37S) poletjeti će 25.09.2013. (Soyuz-FG, Baikonur). S modulom Poisk spojiti će se već nakon 6 sati od polijetanja. Dovest će tri člana ekspedicije ISS-37/38. Razdvajanje i prizemljenje predviđeno je za 12.3.2014. godine.
- Soyuz TMA-09M odvojit će se 10.11.2013. od modula Rassvet i potom prizemljiti. Odlaskom posade broda Soyuz TMA-09M prestaje ekspedicija ISS-37, a započinje ekspedicija ISS-38.
- Soyuz TMA-11M (38S) poletjeti će 25.11.2013. (Soyuz-FG, Baikonur). S modulom Rassvet spojiti će se 27.11.2013. Dovest će tri člana ekspedicije ISS-38/39. Razdvajanje i prizemljenje predviđeno je za 14.5.2014. godine.

Soyuz TMA-M. © Ljubaznošću: RKA
Svemirski brod ATV-4 (Albert Einstein)

- ATV-4 (Albert Einstein) poletjeti će 18.04.2013. (Ariane-5 ES, Kourou). S modulom Zvezda spojiti će se 01.05.2013. Od modula Zvezda odvojiti će se 14.10.2013. Zajedno s otpadom iz ISS izgorjeti će u zemljinoj atmosferi. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se Progress M-21M.

Europska letjelica ATV. © Ljubaznošću: NASA
Svemirski brod Dragon

- Dragon (let SpX-2) poletjeti će 01.03.2013. (Falcon-9 v1.0, Cape Canaveral). Kada se 03.03.2013. približi ISS na udaljenost od 10 metara, mehaničkom rukom svemirske postaje (SSRMS-Space Station Remote Manipulator System, Canadarm-2) biti će uhvaćen i potom spojen s modulom Harmony (spojno mjesto nadir). Razdvajanje i prizemljenje  predviđeno je za 02.04.2013. godine. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se u kolovozu opskrbni brod HTV-4.
- Dragon (let SpX-3) poletjeti će 30.09.2013. (Falcon-9 v1.1, Cape Canaveral). Nadnevak spajanja, razdvajanja i prizemljenja za sada nije objavljen.

Dragon, letjelica kompanije SpaceX. © Ljubaznošću: NASA
Svemirski brod HTV-4 (Kounotori 4)

- HTV-4 (Kounotori-4) poletjeti će 04.08.2013. (H-2A, Tanegashima). Kada se 09.08.2013. približi ISS na udaljenost od 10 metara, mehaničkom rukom svemirske postaje (SSRMS) biti će uhvaćen i potom spojen s modulom Harmony (spojno mjesto nadir). HTV-4 biti će dio ISS do 06.09.2013. kada je predviđeno razdvajanje. Pri povratku izgorjeti će u zemljinoj atmosferi. Na oslobođeno spojno mjesto spojiti će se u listopadu opskrbni brod Dragon (let SpX-3).

Japanska letjelica HTV. © Ljubaznošću: NASA
Svemirski brod Cygnus

Opskrbni svemirski brod Cygnus, a ni raketa Antares (ranije Taurus-2) koja ga treba lansirati do sada još nisu letjeli. Probni let rakete bez svemirskog broda, ali s teretom čija je masa jednaka masi Cygnus-a planiran je za početak ove godine (veljača). Ako taj let uspije, nešto kasnije biti će lansiran  i  svemirski brod Cygnus, no neće se spojiti s ISS (tzv. demo let). Nakon toga treba uslijediti let Orb-1 (doprema tereta na ISS u okviru programa CRS). Raketu i brod prozvodi američka tvrtka u privatnom vlasništvu OSC (Orbital Sciences Corporation). Rakete Antares lansirati će se sa uzletišta Walop Island (USA, Virginia).

Letjelica Cygnus-Antares. © Ljubaznošću: Orbital Science
Modul Nauka (MLM)

Ruski modul Međunarodne svemirske postaje s funkcijama višenamjenskog laboratorija nazvan Nauka (eng. Multipurpose Laboratory Module - MLM) biti će lansiran u prosincu 2013. godine (Proton-M, Baikonur). Nakon što se od ISS odvoji modul Pirs, umjesto njega, modul Nauka spojiti će se izravno s modulom Zvezda (spojno mjesto nadir).

Ruski modul Nauka (MLM). © Ljubaznošću: Energia

Ukupno komentara: 1
Uključi se u raspravu
Najnoviji komentari
Maliprinc
03.02.2013. u 16:39 sati

Bravo Eki ! Super je da pišeš. Precizan si, detaljan, pouzdan. Samo tako nastavi :-)  Ante Radonić