Rekonfiguracija i dogradnja ISS-a

U rekonfiguraciji američkog dijela ISS-a već je premješten modul PMM na novu lokaciju, a do kraja godine ISS biti će još dograđena.

Ilustracija Boeingova putničkog svemirskog broda CST-100.
Članak
0Komentari
Broj otvaranja2128

Novi američki komercijalni svemirski brodovi CCV (Commercial Crew Vehicles) za prijevoz ljudske posade Dragon V-2 (SpaceX) i CST-100 (Boeing) prema ISS-u poletiti će u 2017. godini. Za automatsko spajanje s ISS-om bez posredovanja robotske ruke (slično spajanju brodova Soyuz i Progress) oba CCV broda imati će novi spojni mehanizam NDS (NASA Docking System). Za mjesta spajanja novog Dragona i CST-100 broda s ISS-om odabrani su PMA-2 i PMA-3 (Pressurized Mating Adapter) koji sada imaju spojni mehanizam APAS-95 (Androgynous Peripheral Attach System). Oni su služili za spajanje ISS-a s raketoplanom Space Shuttle (raketoplani više ne lete), ali ne omogućavaju spajanje s novim brodovima CCV.


Adapter IDA-1. © Ljubaznošću: Boeing / NASA
Na drugom kraju PMA imaju spojni mehanizam tipa CBM (Common Berthing Mechanism) posredstvom kojega su sada spojeni s modulom Harmony (Node-2) odnosno Tranquility (Node-3). Rješenje je pronađeno u izgradnji adaptera IDA-1,2 (International Docking Adapters) s novim spojnim mehanizmom koji omogućuje spajanje s CCV brodovima. IDA će se spojiti s oba PMA (IDA-1 na APAS-95/PMA-2, a IDA-2 na APAS-95/PMA-3). Adapter IDA-1 biti će dopremljen u letu broda Dragon SpX-7 (lansiranje: 26.06., spajanje: 29.06.), a IDA-2 u letu SpX-9 (lansiranje i spajanje: predvidivo siječanj 2016.).

Razmještaj IDA-1 / PMA-2 i IDA-2 / PMA-3 na modulu Harmony (Node-2). © Ljubaznošću: NASA
Na adaptere IDA moći će se spajati i brodovi drugih zemalja koji će imati spojni mehanizam tipa IDSS (International Docking System Standard). Adapter IDA ima oblik valjka dužine 76,2 cm i masu od 520 kg. Prije leta SpX-9 adapter PMA-3 biti će odspojen (u studenom 2015.) od lijevog spojnog mjesta modula Tranquility (Node-3) i premješten na vrh modula Harmony (Node-2) gdje će biti pričvršćen na spojno mjesto zenit posredstvom spojnog mehanizma CBM. PMA-2 ostati će spojen s modulom Harmony (spojno mjesto forward).

Sadašnji položaj (plavo) adaptera PMA-3 i nakon preseljenja (zeleno). © Ljubaznošću: NASA
Spojna mjesta nadir na modulima Harmony (Node-2) i Unity (Node-1) opremljena su aktivnim spojnim mehanizmom CBM i koristiti će se samo za spajanje sa sadašnjim dostavnim svemirskim brodovima Dragon Cargo (USA), Cygnus (USA) i HTV (Japan) koji imaju pasivni spojni mehanizam tipa CBM. Dostavni brodovi ne mogu se spojiti na ISS automatski nego jedino posredstvom robotske ruke SSRMS. Da bi se omogućio prihvat dostavnih (teretnih) brodova na spojno mjesto nadir modula Unity s tog mjesta odspojen je 27.05.2015. godine modul PMM (Leonardo) i premješten je na prednje spojno mjesto modula Tranquility (Node-3). Preseljenje je obavljeno robotskom rukom SSRMS, a njom je upravljao specijalist (Robotics Officer) iz NASA-ina središta za nadzor i upravljanje letom ISS-a.

Položaj modula PMM prije (plavo) i nakon preseljenja (zeleno). © Ljubaznošću: NASA
Prije preseljenja modula Leonardo obavljeni su pripremni radovi unutar i izvan ISS-a. Unutar ISS-a osposobljen je CBM spojnog mjesta nadir na modulu Unity za prihvat i komunikaciju s dostavnim brodovima koji će se spajati na to spojno mjesto, a potrebni radovi obavljeni su i na CBM spojnog mjesta forward modula Tranquility za spoj s modulom Leonardo. Unutar ISS-a sve pripremne radove obavili su američki astronauti T. Virts i S. Kelly i astronautkinja S. Cristoforetti (Italija).

Izvan ISS-a tijekom EVA-29 (21.02.2015.), EVA-30 (25.02.2015.) i EVA-31 (1.03.2015.) astronauti B. Wilmore i T. Virts položili su potrebne kablove za vezu ISS-a s IDA adapterom i montirali nužnu telekomunikacijsku infrastrukturu C2V2 (Common Communications for Visiting Vehicles) za prijenos govora i podataka tijekom dolaska i odlazaka budućih svemirskih brodova s posadom (na S3 i P3 dijelu rešetkaste strukture ISS-a montirali su antenski jarbol s po dvije antene i po jednim reflektorom, a položili su i potrebne kablove). Mehaničko i električno spajanje adaptera IDA-1 i PMA-2 biti će obavljeno posredstvom robotske ruke i vanbrodskom aktivnšću astronauta S. Kelly i K. Lindgren.

Modul BEAM. © Ljubaznošću: Bigelow Aerospace / NASA
Po dolasku dostavni brod HTV-5 prvo će biti spojen na spojno mjesto nadir modula Harmony, a zatim će nekoliko dana kasnije biti premješten i spojen na spojnom mjestu nadir modula Unity (predvidivo 31. kolovoza). Kada dođe dostavni brod Dragon u kojemu će biti modul BEAM (let SpX-8) on će biti spojen na spojno mjesto nadir modula Harmony (predvidivo 4. rujna). Tada će na američkom dijelu ISS-a prvi puta istodobno biti spojena dva dostavna broda (HTV-5 na modulu Harmony i Dragon SpX-8 na modulu Unity). Prvi brod koji će odmah po dolasku biti spojen na spojno mjesto nadir modula Unity (predvidivo 6. prosinca) biti će Cygnus (let Orb-4).

ISS nakon rekonfiguracije i dogradnje
Do kraja ove godine ISS biti će dograđen (proširen) novim američkim modulom BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) mase 1.360 kg koji će na ISS biti dostavljen u letu broda Dragon SpX-8 (lansiranje: 02.09.2015., spajanje: 04.09.2015.). Tijekom leta BEAM modul biti će u nehermetičnom dijelu broda Dragon koje se zove Trunk, a potom će robotskom rukom biti premješten i spojen s modulom Tranquility (stražnje spojno mjesto: aft). Kada se napuše biti će to tijelo bačvastog oblika najvećeg promjera 3 metra, a dugačko 4 metra. Pokusno korištenje modula BEAM trajati će dvije godine. Kada se početkom 2016. godine dovrši rekonfiguracija ISS-a biti će moguće da na američkom dijelu istodobno budu spojena dva broda s posadom i dva dostavna broda.

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!