Sami svoji majstori

Kada se nešto pokvari izvan ISS-a nije moguće pozvati servis sa Zemlje, nego astronauti moraju biti sami svoji majstori. Tako je bilo i nedavno kada su astronauti otklonili kvar u sustavu za hlađenje američkog dijela ISS-a.

Strelicom i kvadratićem označeno je mjesto gdje se nalazi neispravni dio sustava za hlađenje ISS-a. © Ljubaznošću: NASA
Članak
0Komentari
Broj otvaranja2359

Dijelovi sustava hlađenja američkog dijela ISS-a (Thermal Control System-TCS) raspoređeni su unutar i zvan ISS-a. Unutrašnji i vanjski dijelovi povezani su u petlju (Loop-A,B). Dio opreme rashlađuje se uređajima petlje A, a preostali dio, uređajima petlje B. Glavni dijelovi sustava odnosno petlje A i B, su radijatori, crpke (pumpe), ventili i izmjenjivači topline.


Položaj na ITS-u neispravnog i pričuvnog modula PM (PFCS).
Vanjski dijelovi petlje A sastavni su dio S1 elementa rešetkaste konstrukcije (ITS), a dijelovi petlje B, elementa P1 rešetkaste konstrukcije. Izmjenjivači topline pripadaju modulu Destiny. U unutrašnjem dijelu TCS-a cirkulira voda, a u vanjskom dijelu tekući amonijak. U radijatorima ohlađeni amonijak crpkom se odašilje u izmjenjivač topline, gdje hladi zagrijanu vodu. Rashlađena voda iz izmjenjivača topline crpkom se razašilje u unutrašnjost ISS-a gdje rashlađuje uređaje i unutrašnjost.

Modul PM (PFCS). S M1-4 označeni su konektori za priključak cijevi, s J1-5 konektori električnih kabela,
a Bolt 1-4 su vijci za spoj modula sa S1. © Ljubaznošću: NASA
Ispred crpke(i) vanjskog dijela rashladne petlje nalazi se ventil (FCV). Njegova je zadaća da po potrebi već potpuno rashlađenom amonijaku prije ulaska u crpku, doda nešto nerashlađenog amonijaka i time regulira temperaturu na koju će se u izmjenjivaču topline (LTL-IFHX) rashladiti voda (ne smije biti prehladna). Blok shema sustava hlađenja prikazana je na ilustraciji.

Blok shema sustava hlađenja američkog dijela ISS-a. Žutom bojom označen je ventil FCV
koji je izazvao zastoj u radu petlje A. © Ljubaznošću: NASA
U vanjskom dijelu petlje A, 11. prosinca 2013. godine, crpka koja tlači rashlađeni amonijak iz radijatora u izmjenjivač topline (LTL-IFHX), pregrijala se i automatski se isključila, pa je tako prestalo i hlađenje znatnog dijela vanjskih i unutarnjih uređaja postaje. Zaključeno je da je prestanak rada crpke prouzročio ventil FCV, a da se kvar može otkloniti jedino tako ako se postojeći sklop PFCS (sadrži crpku i ventil FCV) zamijeni novim iz postojeće zalihe nadoknadnih dijelova. Nakon pojave kvara funkciju hlađenja djelomično je preuzela petlja B, a dio uređaja u nekim modulima su isključeni.

"Sami svoji majstori" - astronauti koji su popravili kvar sustava za hlađenje američkog dijela ISS-a. © Ljubaznošću: NASA
Američki astronauti Rick Mastracchio i Mike Hopkins odabrani su da obave potrebne radove izvan ISS-a. Iz ISS-a su izašli dva puta: 21. (EVA-1) i 24. prosinca 2013. godine (EVA-2). Pri prvom izlasku odspojili su četiri cijevi kroz koje inače protječe amonijak, pet električnih kabela i četiri vijka kojima je modul PFCS (ili PM) pričvršćen za konstrukciju S1. Zatim su PCFS premjestili privremeno na CETA kolica.

Modul PM (PFCS) snimljen kamerom ugrađenom u kacigu astronauta. © Ljubaznošću: NASA
Pri drugom izlasku prvo su s platforme ESP-3 skinuli pričuvni modul PFCS (PM) i umetnuli ga na mjesto prijašnjeg modula, priključili cijevi i kabele te modul pričvrstili za S1. Kada im je zemaljska kontrola javila da je kvar otklonjen astronauti su se nakon 7 sati i 30 minuta vratili u postaju.


Dio aktivnosti astronauta u prvom izlasku u otvoreni svemir radi popravaka.


Drugi dio izlaska astronauta radi završnih aktivnosti popravka ISS-a.

Tijekom EVA-1 i EVA-2 astronauti su se premještali uz pomoć robotske ruke Canadarm-2. Njome je iz ISS-a upravljao japanski astronaut Koichi Wakata.

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!