Osnovano Astronomsko društvo "Kumova slama" Daruvar

Utorak, 09. prosinca 2008. u 22:19 sati

U kongresnoj dvorani hotela Termal u Daruvaru 05.12.2008. godine održana je osnivačka skupština astronomskog društva iz Daruvara koje je ovom prilikom jednoglasnom odlukom dobilo ime AD "Kumova slama". Početak je i za osnivače bio iznenađujući. Pozivu se odazvalo preko sedamdeset građana Daruvara od kojih se u društvo odmah upisalo 52 člana. Nakon donošenja odluke o osnivanju društva te imenovanju društva, građani i novi članovi imali su priliku čuti predavanje gostiju iz Bjelovara o Hrvatskoj meteorskoj mreži.

Nakon predavanja nagrađenog pljeskom prisutnih, društvo je nastavilo rad na osnivanju. Izabran je gosp. Rohlik Davor za predsjednika društva, gospodin Antun Boroš za tajnika društva te Upravni odbor od 5 članova i Nadzorni odbor od 3 člana. Naravno da je svima bilo žao što su se nad grad navukli debeli kišni oblaci te su teleskopi pripremljeni za ovu priliku poslužili samo kao izložbeni eksponati. Ostalo je obećanje da će se prvih vedrih noći organizirati promatranje neba sa planinarskog doma Petrov vrh kraj Daruvara.

Tajnik "AD Kumova slama": Toni Boroš