Saturn bez prstena

Nedjelja, 06. rujna 2009. u 08:10 sati

04. rujna 2009. godine, dragulj noćnog neba, planet Saturn prema zakonitostima nebeske mehanike prividno je ostao bez svoje prepoznatljive osobnosti - prstena! U stvarnosti, Saturnovi prsteni i nadalje se nalaze oko ovog plinovitog diva, no tijekom 04. rujna položaj Saturnovih prstena naspram Zemlje postao je u cijelosti poravnat. Rezultat toga je prividni nestanak prstena za opažače sa Zemlje. Saturnova os nagiba planeta se baš poput Zemljine ali i ostalih planeta tijekom svog ophoda oko Sunca pomalo "njiše". Usporedimo li to "njihanje" s našim planetom možemo reći da se ciklički na Satunovim hemisferama izmjenjuju razdoblja ljeta i zime. Na Saturnu svakih se 15 godina prsteni nađu u ravnini prema Zemlji i postaju "nevidljivi". Debljina prstena je svega nekoliko desetaka km, premda se protežu stotinama tisuća kilometara u širinu… U ovom trenutku Saturn se nalazi svega 11° od Sunca te je u veoma nepovoljnom položaju za opažanje, no njihanje Saturnove osi je spor proces. Kasnije tijekom jeseni Saturn će se polako udaljavati od Sunca i biti u sve boljem položaju tijekom ranih jutarnjih sati za astronome koji sada imaju priliku istraživati problematiku njegovih prirodnih satelita. Nakon desetljeća i pol nanovo ćemo sa Zemlje moći vidjeti južni Saturnov pol.


Nagib Saturnovih prstena od 2004-2009. © Image Credit: Alan Friedman

Trenutačno je dokazano kako ovaj planet ima preko 60 satelita, s time da se za njih još dvjestotinjak moraju izvesti dodatna mjerenja kako bi se pouzdano identificirali. Od svih jedino je Titan vidljiv u manjim teleskopima (pa čak i dalekozorima!). Ostali su premali i pretamni, osim za veće astronomske instrumente. Donosimo kompozitnu fotografiju nagiba Saturnovih prstena koja zorno pokazuje mehanizam njihova iščezavanja, a za čiji je konačni izgled bilo potrebno čak pet godina! Saturn je šesti po redu planet od Sunca i poznat je od davnina. Otkrićem i upotrebom teleskopa te u suvremeno doba istraživanjima pomoću robotičkih letjelica veliki plinoviti planet pomalo nam otkriva svoje mnogobrojne tajne. Jedna od ključnih astronautičkih misija u narednim desetljećima svakako će biti i ona prema Titanu, svijetu koji pomalo nalikuje na naš planet u ranim trenucima stvaranja života na njemu. Zasad, robotička letjelica Cassini ostaje naša jedina izvidnica na mjestu događanja u zagonetnom Saturnovom sustavu…