Štrajk glađu završen

Subota, 10. rujna 2011. u 16:28 sati

Astronomsko društvo "Leo Brenner"
Zagrebačka 2, 51550 Mali Lošinj

Z A P I S N I K

sa sjednice Upravnog odbora Astronomskog društva "Leo Brenner" održane 10.
rujna 2011. u učionici Astronomskog društva "Leo Brenner" s početkom u 13:00 sati
Prisutni: Dorian Božičević, Valter Martinolić i Irena Dlaka

 

D n e v n i   r e d

1. Rješavanje problema daljnjeg rada i iseljenje iz prostorija

AD 1
Obzirom na desetodnevni štrajk glađu našeg predsjednika i na činjenicu da Grad Mali Lošinj očito nije u stanju riješiti situaciju oko prostorija i daljnjeg kvalitetnog rada naše udruge, ali i Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja i Hrvatskog astronomskog saveza koji koriste isti prostor za rad zajedno s nama, predlažemo slijedeća rješenja:

- da se prostor koji je donedavno koristila Zajednica Talijana koji se nudio našoj udruzi ustupi Društvu naša djeca obzirom da su nekada radili u dotičnom prostoru i bili njime zadovoljni pa na taj način da osiguramo drugoj udruzi da kvalitetnije radi kad već mi ne možemo nastaviti s našim aktivnostima

- da se prekida štrajk glađu našeg predsjednika radi zabrinutosti za njegovo zdravlje

- da se iseli prostorija učione i ostala oprema u neki prostor za skladištenje koji Grad može osigurati ako želi, a ukoliko ne želi osigurati prostor za skladištenje, za to će se pobrinuti Astronomsko društvo i njegovi članovi Po izvršenju ove naše odluke, prilagoditi ćemo naš plan i program novonastalim uvjetima, te se privremeno obustavlja rad astronomske sekcije, tečaja informatike za umirovljenike i drugih aktivnosti Zajednice tehničke kulture i Hrvatskog astronomskog saveza za koje je potreban prostor učionice i informatička oprema.

Završetak u 13:30 sati.

U Malom Lošinju, 10. rujna 2011.

Zapisničar: Valter Martinolić, tajnik