Maglica NGC 6357 sa Pismis24 otvorenim skupom

Za fotkanje objekta povukla me slika s kalendara kojeg držim u uredu. Kalendar je zvjezdarnice Višnjan iz 2009, a Hubbleova slika je fantastično lijepa.

Maglica NGC 6357 sa Pismis24 otvorenim skupom. © Ljubaznošću: Saša Nuić
Članak
0Komentari
Broj otvaranja2600


Naziv ove rubrike Slikoplov, kovanica je od dvije riječi - slika i vremeplov. Slika prikazuje prošlost kakva je izgledala kada je svjetlost krenula od objekta koji je prikazan na slici, pa do trenutka kada su fotoni tu sliku donijeli do kamera kojima astronomi snimaju te slike. Putujući kroz prostor, brzinom od 300 000 kilometara u sekundi, svjetlost prevaljuje prostor i ujedno putuje kroz vrijeme, a to se  izražava mjernom jedinicom koja se naziva - svjetlosna godina. Rubriku Slikoplov za vas uređuju astronomi s Astroforuma. Nadamo se da ćete uživati u našim fotografijama i usput naučiti nešto novo.

Objekt je dosta nisko i sa svojim DEC -34 stupnja je dosad najniži objekt koji sam fotografirao. U prolasku kroz meridijan te je noći bio na azimutu od 10 stupnjeva od horizonta. Donji dio fotke je bio jedva nešto iznad krošnji stabala, a da bi ga uopće sa Petrove Gore mogao slikati morao sam se povući na dio platoa koji je udaljeniji od njegovog južnog ruba. Na žalost taj je dio bio i nešto izloženiji vjetru koji je uticao na praćenje. Za fotkanje objekta povukla me slika s kalendara kojeg držim u uredu. Kalendar je zvjezdarnice Višnjan iz 2009, a Hubbleova slika je fantastično lijepa. Znao sam da je nisko i da će se teško fotkati, da će detalji na 600 mm fokusa biti vrlo sitni, ali morao sam i kroz vlastitu opremu iskusiti taj dio Svemira. Za ovo je trebalo stvarno dobro nebo. Maglica se prostire na širini od 1 stupnja, negdje na jednoj petini udaljenosti između zvijezde Shaula u repu Škorpiona i Antaresa, poznatog Škorpionovog crvenog diva.

Maglica NGC 6357 sa Pismis24 otvorenim skupom.
Nemojte niti pomisliti da su samo niski položaj na horizontu i raskošnost Hubbleove slike jedini zanimljivi atributi ovog objekta. Na daljini od 8000 svjetlosnih godina Pismis 24 krije najmasivnije zvijezde u našoj galaksiji. Teoretski, masa zvijezde može doseći od 120 - 300 Sunčevih masa, a do 2006. godine se za zvijezdu Pismis24-1 (lijeva sjajna zvijezda iznad najgušćeg dijela maglice) smatralo da je sa svojih 300SM daleko najmasivnija zvijezda do tada otkrivena. 2006 godine Hubble je uspio razlučiti tu zvijezdu na 2 komponente svaka veličine 100 - 120 Sunčevih masa koje su još uvijek među  20 najmasivnijih zvijezda u našoj galaksiji. I to ne samo njih dvije, već je u prvih 20 najmasivnijih zvijezda još jedna iz tog skupa - Pismis 24-17.

Dosadašnje spoznaje pokazuju da se na svakih 18000 zvijezda veličine Sunca u prosjeku rodi 1 zvijezda koja ima masu iznad 65 Sunčevih masa. Zbog izuzetno velike mase ove sjajne zvijezde žive svega nekoliko milijuna godina, dok zvijezde veličine Sunca žive oko 10 milijardi godina.  Uzimajući u obzir tu činjenicu jasno je da su supermasivne zvijezde ove veličine prava rijetkost, a onda ih na ovako malom prostoru nađemo čak 3.

Za očekivati je da u relativno kratkom roku od maksimalno par milijuna godina ove zvijezde eksplodiraju kao supernove, te da se kao posljedica eksplozije zvijezde takvih masa na njihovom mjestu pojave crne rupe. Ove zvijezde krasi i izuzetno visoka temperatura te stoga i jaka emisija zračenja u ultraljubičastom dijelu spektra što pobuđuje / ionizira vodik u okolnim oblacima tog plina koji emitira svjetlost u H alpha liniji spektra (656 nm). Zračenje s ovih zvijezda također zbija okolni plin, te iz njega nastaju nove zvijezde. Tako su i u maglici NGC 6357 pronađene kukuljice sa vrlo mladim zvijezdama.


Podaci o slici:

Optički sustav: Newton TS 150/600, MPCC
Kamera i filteri: Canon 450D modificirana, CLS CCD Eos Clip filter
Montaža i vođenje: Losmandy GM8, motorno praćenje, vođen kroz 50/220 tražioc sa ALCCD5 kamerom koristeći PHD autoguiding software
Metoda snimanja: Primarni fokus
Ekspozicije: 6X8min ISO 800, stari flat i bias framovi (bez darkova)
Software: DSS, Pixinsight LE, PS-CS2
Lokacija i vrijeme: Petrova Gora, 17.06.2012.
Tema na Astroforumu: NGC 6357 sa Pismis24 otvorenim skupom

Bez komentara
Želiš komentirati? Klikni!