[- ASTRONOMIJA -] > PRAKTIČNA ASTRONOMIJA

15.05.2006.

(1/3) > >>

Acheron:
Evo upravo sam se vratio s promatra?ke sesije. Uvjeti za promatranje su bili dobri. Atmosfera je bila vrlo stabilna, i to toliko da sam na mahove vidio pune difrakcijske prstenove. Promatrao sam ravno sat vremena ali se teleskop prije toga hladio 2 sata. Grani?na magnituda je bila 5.65 a prozirnost umjereno loša.
Promatrani objekti:
Jupiter - jasno vidljivo 9 pojaseva. Posebno se kao i uvijek isti?u ekvatorijalni pojasevi. U južnom ekvatorijalnom pojasu zamijetio sam neobi?nu pukotinu koja se pružala iz smjera istoka prema zapadu lagano u smjeru juga. Pukotina je zapo?ela u nekakvoj bijelo mrlji koja mi se na tren u?inila kao dva ovala.
Na sjevernom rubu južnog ekvatorijalnog pojasa uo?io sam dugu, tanku bijelu prugu koja se protezala preko 1/3 diska a središte joj je bilo blizu centralnog meridijana.
Tako?er na južnom rubu sjevernog ekvatorijanlnog pojasa su bile vidljive elipsaste bijele mrlje s jedne strane opasane prugom tamnih oblaka koje su se pružale prema zapadu. U samom pojasu nisam ništa uo?io posebno zanimljivo.
Sva ?etiri satelita bila su jasno vidljiva.

M57 - nevjerojatno je kako je ova maglica sjajna i lako vidljiva direktnim pogledom. Ovu malenu maglicu kratko sam pogledao na 80x.

Izar (EPS Boo) - jasno vidljive obije komponente ali samo na kratke trenutko sam uo?avao crni prostor me?u njima. ?an ni 266x nije pomoglo.

MI Boo - jasno razdvojene ne 200x, manja komponenta je bez problema razlu?ena na 2 zvijezde, veoma bliske ali opet s praznim prostorom izme?u njih. IMao sam osje?aj da bi se još kamion mogao zgurati me?u te zvijezde.

ALF Her - jasno razdvojena dvostruka zvijezda. Obje komponente su žuto-nran?aste. Razmak je oko 5"

Krun0:
Na kojem povecanju se M57 vidi kao prsten a ne disk (kod tebe) ako znas.....?
Ja jucer nisam ništa promatrao...osim malo dalekozorom....
Na kojem povecanju si na Jupiteru vidio 9 pojaseva......ja ih znam vidjeti 5 ili 6 kad su uvjeti jako dobri na 220x....

Na Mi BOO one one dvije jako razmaknute komponente  i ne ra?unam  :lol:

Ina?e ju?er je bila jedna od onih par bistrijih no?i u godini,šteta što nisam bio u prilici promatrati...... :roll: [56*

Acheron:
Prsten od M7 se vidina naa 80x do 133x, nisam baš pazio. Provjerit ?u.
Na 200x vidim sljede?e pojaseve:
Sjevernu polarnu zonu (NPR)
Sjeverni umjereni pojas (NTB)
Sjevernu tropska zona (NTrZ)
Sjeverni ekvatorijalni pojas (NEB)
Ekvatorijalnu zonu (EZ)
Južni ekvatorijalni pojas (SEB)
Južnu ekvatorijalnu zonu (SEZ)
Južni umjereni pojas (STB)
Južnu umjerenu zonu (STZ)
Južnu polarnu zonu (SPR)
Ja se mogu pohvaliti da sam sino? imao dobre uvjete za promatranje.

Krun0:
M7   [09*

Acheron:
Ma M57. Pojeo sam 5 :D

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju