[- ASTRONOMIJA -] > PHOTOSHOP

Obrada maglice Trifid

(1/6) > >>

Zocky:
Snimak za ovu vježbu snimljen je QHY9 color kamerom. Kalibracija i stakiranje odrađeni su u PixInsight-u, a za obradu koristim Photoshop u verziji CS6. Vježbu je moguće primijeniti u svim verzijama Photoshopa, jedino je moguće da raspored izbornika varira od verzije do verzije. Snimak je na korištenje ustupio Marko Rukavina.
Usporedbu raznih obrada ovog objekta možete pogledati ovdje.

Nakon kalibracije i stakiranja snimak je izuzetno tamni, te je prvo potrebno razvući histogram. Taj korak radimo pomoću histograma (Levels). Kako je početni snimak gotovo crn, potrebno je rastezati histogram u više malih koraka. Za početak histogram rastežemo u dva koraka. Svaki put pomičemo srednji klizač (srednji tonovi) u lijevo, do vrijednosti 2.

Zocky:
Sada je snimak malo svjetliji i prva stvar koju radimo je kalibracija boje. Otvorimo histogram i odaberemo srednju kapaljku. Srednja je kapaljka zadužena za sive tonove i njome ćemo kliknuti na jedan neutralni dio pozadine. Na alatnoj traci moramo odabrati Sample Size. Ja sam odabrao 11x11 piksela, da obuhvatim malo veću površinu, manje od 5x5 piksela nije uputno odabirati. Kada kliknemo na odabrano područje, na tom području RGB vrijednosti dobivaju iste vrijednosti. Možete isprobati više različitih područja, pa odaberite ono koje vam izgleda najprirodnije. Važno je napomenuti da je u ovom koraku potrebno izbjegavati zvijezde i maglice. Uvijek je potrebno odabrati neutralni dio.

Zocky:
U ovom trenutku histogram još uvijek nije razvučen do kraja, pa su i zvijezde nešto manje sa više informacija o boji. Sa daljnjim rastezanjem histograma te informacije se sve više gube, stoga je poželjno malo pojačati boju u zvijezdama. Da bi smo to mogli izvesti potrebno je selektirati samo zvijezde. To radimo na slijedeći način.
U izborniku odabiremo Select/Color Range/Highlights.

Zocky:
Pritiskom na OK odabiremo najsvijetlije dijelove na snimci. Po potrebi selekciju je moguće smanjiti i proširiti, a ovdje ćemo je malo proširiti, tako da obuhvatimo i one manje zvijezde. Za kontrolu parametara selekcije koristimo izbornik Select/Modify, a tu pak koristimo Expand (za proširivanje) i Feather (za smanjenje i omekšavanje rubova). Na trenutnoj selekciji odabiremo Expand 4 piksela i Feather 2 piksela. Prije nego pojačamo saturaciju lagano ćemo zamutiti selekciju. Ovim potezom dobivamo blage prijelaze boja unutar zvijezde. Zamućenje radimo sa Filter/Blur/Gaussian blur, o vrijednost stavljamo na 0,5 piksela.
Sada možemo pojačati saturaciju na zvijezdama. Opet vrijedi pravilo, manje po više puta. Odabiremo Image/Adjustments/Hue-Saturation. Odabir boja ostavljamo na Master (sve boje su uključene), a vrijednost za saturaciju stavljamo na 15. Taj postupak ponovimo 3 puta. Za daljnji postupak isključujemo najmanje zvijezde iz selekcije. Znači da je potrebno povećati vrijednost za Feather. Možemo tu vrijednost promijeniti na gore opisani način kroz izbornik Select, ili jednostavnije, desnim klikom miša iznad snimka i iz izbornika odaberemo Feather. Vrijednost povećamo na 4 piksela. Još jednom ponovimo Gaussian blur za 0,5 piksela, a saturaciju jednom dižemo na 15. Za kraj treba izdvojiti samo središta najvećih zvijezda. Feather dižemo na 8 piksela, Gaussian blur ovaj put ide sa 2 piksela, a saturacija na 10 dva puta. Za kraj je potrebno maknuti selekciju, a to radimo iz izbornika Select/Deselect ili pritskom na CTRL+D na tastaturi.

Nakon dizanja saturacije u zvijezdama, možemo dalje rastezati histogram. To opet radimo u dva koraka. Prvo samo srednji klizač, a zatim srednji i lijevi zajedno.

Zocky:
Dobiveni snimak dupliciramo (Image/Duplicate). Original pohranimo, a kopiju pretvaramo u crno bijelo, tj. Desaturiramo (Image/Adjustments/Desaturate). Na crno bijelom snimku dodatno rastežemo histogram, no ovaj put koristimo krivulje (Curves).

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju