[- A D M I N I S T R A T O R I -] > OBAVIJESTI ADMINISTRATORA

Problem prilikom aktivacije korisni?kog ra?una

(1/1)

Danijel:
Problem to?kice na kraju linka za aktivaciju korisni?kog ra?una, koji su imali pojedini ?lanovi, sada je uspješno razriješen i ne?e više predstavljati zapreku za aktivaciju ra?una na AstroForumu.

Da podsjetimo. Problem se pojavljivao kod Web e-mail servisa poput Yahoo Maila i sli?nih, koji nisu prepoznavali da je rije? o linku pa je isti link trebalo ru?no kopirati u vaš Internet preglednik. Kako se na kraju svakog takvog linka postavila to?ka, jer je rije? o završetku re?enice, servis takav link nije prepoznavao kao ispravan i nije dozvoljavao aktivaciju ra?una. To je sada ispravljeno i na kraju svakog linka za aktivaciju korisni?kog ra?una više nema to?ke, a time niti razloga za nedozvoljavanje aktivacije.

Mislavu i HigH-u ra?uni su naknadno aktivirani od strane administratora.

Ispri?avamo se svima koji su imali navedenih problema prilikom aktiviranja ra?una.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju