[- ASTRONOMIJA -] > PHOTOSHOP

Osnovna obrada u Photoshopu

(1/5) > >>

Zocky:
Za ovaj tutorial se podrazumijeva da je osnovna kalibracija i stakiranje, već urađeno u nekom od specijaliziranih programa. Konkretno u ovom slučaju, početna datoteka je rezultat obrade u DSS-u.
Za prikaz ovog tutoriala korišten je Photoshop CS6, no potrebni alati su isti i na starijim verzijama, sa naglaskom da je možda drugačiji raspored ikona na alatnoj traci. Za dobivanje konačnog rezultata ćemo koristiti: Levels, Curves, Shadows/Highlights, Screen-Mask i filter Dust & Scratches.

Ova je fotografija konačni rezultat obrade:

Zocky:
Da bi smo dobili gore prikazanu fotografiju, počinjemo sa ovom:

Zocky:
Otvorimo fotografiju u PS-u, te otvorimo izbornik Levels, i to na način da pritisnemo na Image/Adjustments/Levels, ili prečacom na tastaturi Ctrl+L.
Obično je histogram dosta uski i trebamo ga razvući. Ovisno od objekta koji je sniman, histogram može biti zamaknut više u lijevo ili u desno. U svakom slučaju potrebno je klizač za crnu i klizač za srednje tonove pomaknuti prema rubu histograma. Klizač za bijelu NE mičemo.

Zocky:
Postupak ponovimo nekoliko puta, sve dok lijevi dio histograma ne dođe skoro do ruba, a cijeli histogram bude razvučen prema sredini.

Zocky:
Slijedeći korak je podizanje kontrasta, a to činimo pomoću izbornika Curves. Izbornik otvaramo sa Image/Adjustments/Curves ili prečacom na tastaturi Ctrl+M. Na krivulji odaberemo dvije točke. Jednu malo iznad crnog dijela, a drugu nešto ispod bijelog. Na taj način štitimo najtamnije i najsvijetlije dijelove. Krivulja mora imati oblik slova S, a pomičete je prema potrebi.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju