AstroForum

[- ASTRONOMIJA -] => OBRADA ASTROFOTOGRAFIJA => PHOTOSHOP => Autor teme: Zocky - 09.01.2014. u 23:54:58 sati

Naslov: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:54:58 sati
Nakon osnovne obrade, većina je zvijezda bijela sa blagim naznakama boje i to isključivo na rubovima. Uz pomoć nekoliko malih trikova, tu boju možemo prenijeti na gotovo cijeli disk zvijezde. Ovdje je važno napomenuti da je potrebno raditi više koraka sa manjim vrijednostima, jer se u protivnom vrlo lako može pretjerati sa saturacijom i otići u pogrešnom smjeru.
Za ovaj tutorail koristiti ću snimak maglice Cocoon ( IC 5146 ). Ovdje je prikazani samo izrez središnjeg dijela, tako da zvijezde budu vidljivije.

Nakon rastezanja histograma i osnovne obrade, fotografija izgleda ovako:
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:55:31 sati
A na kraju procesa, rezultat bi trebao biti nešto poput ovoga:
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:55:51 sati
U prvom koraku moramo selektirati samo zvijezde. Jedan od načina da se to učini je pomoću izbornika Select/ColorRange. Na vrhu prozora koji se otvorio, odaberemo opciju Highlights i pritisnemo OK. Ova funkcija odabire samo najsvjetlije dijelove na fotki, a u našem slučaju to su središta zvijezda.
Obzirom da se boja nalazi na rubovima zvijezda, a neki od tih rubova možda nisu obuhvaćeni selekcijom, istu je potrebno proširiti. To radimo tako da izaberemo Select/Modify/Expand. U prozor koji se otvorio potrebno je upisati koliko piksela želimo proširiti selekciju. Ovisno o veličini zvijezda na fotografiji taj broj se kreće od 1 do 3 piksela. Sa više piksela odabiremo i više manjih zvijezda ali i zahvaćamo veće polje oko zvijezda što nije poželjno.
Nakon proširenja selekcije, potrebno je malo omekšati rubove selekcije. Sad ide Select/Modify/Feather i tu upišemo koliko piksela želimo omekšati rubove. I ovdje se upisuju  vrijednosti od 1 do 4 piksela. Upisivanjem veće vrijednosti selekcija će imati mekše rubove, ali će se selekcije na sitnim zvijezdama izgubiti.

Potrebno je malo eksperimentirati sa vrijednostima dok se ne dobije željeni rezultat.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:56:38 sati
Ako malo povećate fotografiju vidjeti ćete da su rubovi zvijezda oštri i da je oštri prijelaz između bijelog središta i boje na rubu. Taj oštri prijelaz potrebno je omekšati. To radimo tako da odaberemo Filter/Blur/Gaussian blur. Ovdje odabiremo vrijednosti u rasponu od 0,2 do 1 piksel. Za početak potrebno je odabrati jako malu vrijednost da nam najsitnije zvijezde ne bi postale previše mutne.
Opet je potrebno probati nekoliko različitih vrijednosti, a pritom je potrebno obratiti pažnju na najmanje zvijezde (one veće dolaze kasnije na red).
Kad mislite da ste odabrali zadovoljavajuće vrijednosti otvorite prozor Hue/Saturation. Njega je najlakše otvoriti pritiskom na CTRL+U na tastaturi. Klizač Saturation povucite u desno, do cca 10 do 15 piksela. Pritom gledajte kako najmanje zvijezde dobivaju boju i pazite da klizač ne potegnete predaleko. Ako intenzitet boje nije zadovoljavajući, ponovite saturaciju još jednom.

Jako je važno da saturaciju radite nekoliko puta sa manjim vrijednostima. Ako se saturacija radi jednom i upotrijebi se velika vrijednost, može doći do čudnih artefakata oko zvijezde.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:58:01 sati
Male zvijezde sad imaju boju i krećemo na veće, što znači da je male potrebno isključiti iz selekcije.
Ovisno o veličini zvijezda to možemo učiniti na dva načina:
1. Select/Modify/Feather i povećamo vrijednost za nekoliko piksela.
2. Ako prvi korak ne isključi dovoljno zvijezda, onda je potrebno isključiti cijelu selekciju pritiskom na tipke CTRL+D i ponovno ići na Select/ColorRange/Highlights.

No ovaj put radimo Expand sa 1 ili maksimalno 2 piksela, a pritom pazimo da nam se najmanje zvijezde ne uključe u selekciju. Opet ponavljamo proces Filter/Blur. Ovaj put su u pitanju veće zvijezde pa i vrijednosti moraju biti nešto veće. Nakon toga opet saturacija.
Kad ste zadovoljni, omekšajte selekciju tako da selektirano ostane samo središte zvijezde. Opet ponovite blur i saturaciju.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:58:35 sati
Isključite selekciju sa CTRL+D i pregledajte fotografiju.
Moguće je da su neke boje prejako ili preslabo izražene. To se rješava tako da se u prozoru Select/ColorRange, odabere Sampled color, te se kapaljkom klikne željena boja. Nakon što označite željenu boju, klizačem Fuzziness odabirete koliko će te boje biti selektirano. To se lako vidi u malom prozoru ispod klizača. Sve što je bijelo je obuhvaćeno u selekciju. Obzirom da ovdje želite smanjiti ili povećati saturaciju određene boje, treba pripaziti da se ne odabere preveliko polje.
Omekšajte selekciju i smanjite ili povečajte saturaciju.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 09.01.2014. u 23:59:01 sati
Na kraju, ako želite, možete u središta zvijezda dodati malo kontrasta.
Ponovite Select/ColorRange/Highlights, omekšajte selekciju i dodajte kontrast.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: yagodinac - 10.01.2014. u 18:44:13 sati
 :215:
U principu i ja koristim potpuno istu metodu, nemam pojma kad sam je i gde pročitao, s tim da često 10-15% povećanja saturacije na reflektoru nije dovoljno već se ide nekoliko puta po toliko.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 10.01.2014. u 19:04:12 sati
....s tim da često 10-15% povećanja saturacije na reflektoru nije dovoljno već se ide nekoliko puta po toliko.
Da, potrebno je dizati saturaciju u više koraka, s time da je bitno da koraci budu manji.
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: dag - 11.01.2014. u 00:57:56 sati
Odlicno Zocky!  :215:
Naslov: Odg: Isticanje boja u zvijezdama
Autor: Zocky - 11.01.2014. u 11:37:52 sati
Odlicno Zocky!  :215:
:115: