[- PLAVI PLANET -] > TREĆI KAMENČIĆ OD SUNCA

Atlantis

(1/3) > >>

Krun0:
http://paranormal.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.flem%2Dath.com/del1.htm

Kona?no sam pronašao nešto o Atlantisu što se podudara s mojim hipotezama.
Uživajte .... 8)

Frank:
Pozdrav!
?uo sam ve? teoriju da je Atlantida na Antarktiku bila. Bio je odli?an dokumentarac o tome prije par godina...
?ak sam se i ja dugo vremena bavio tim problemom. Ima mnogo pitanja vezanih za Antarktiku i teorija je imala dosta rupa, ali je i leijpo obješnjavala kretanje napredanih civilizacija prema gore iz smjera Južne Amerike pa na sjever...
Moram detaljnije prou?iti onaj site pa ?u više komantirati i postavljati pitanja...
Samo bi na kraju napomenuo da postoji karta prije Kolumba, iz Turskih izvora, koja prikazuje Sj. i J. Ameriku i djelove Antarktike...
Tako?er na zna se koliko su Egip?ani bili sposobni moreplovci. Naime južnoameri?ki indijanci su Cortesu i ostalim konkvistadorima pri?ali o bijelim bogovima kojisu došli preko more i kao zna?ajku opisali brade. Indijancima je genetski nemogu?e imati bradu pa se postavlja pitanje gdje su to prije vidjeli bijlca da ga mogu tako opisati. Zbog "bijelih bogova" su i pala tako lako sva carstva Amerike.
Imam dobru knjigu o tome...
Pozdrav!

Todor:
Aaaaa, vi to ozbiljno?
Što fali onom objašnjenju da je 1500 pr.n.e. eruptirao vulkan na otoku Thera, raznio cijeli otok i proizveo tsunami koji je razorio sve obalne gradove na Kreti. Na Kreti je tada cvjetala Minojska civilizacija (prema Britannici izrazito svojstvo ove civilizacije su ogromni gradovi i pala?e te vrlo razvijena umjetnost) koja se primitivnim gr?kim plemenima sa obale ?inila kao fantasti?na civilizacija. Nakon 1500.g.pr.n.e. po?inje nagli pad cijele civilizacije i sredinom 14. st. pr.n.e. došljaci zauzimaju Kretu. Wikipedia kaže da je erupcija vulkana There najzna?ajniji doga?aj u gr?koj povijesti prije pada Troje.  Platon je dugo nakon toga pisao hiperbolu o tome i iskoristio najve?u gr?ku katastrofu koja je zapravo slistila cijelu civilizaciju za moralnu poduku. Platon je naime u svojim dijalozima pisao i o ljudima koji gledaju sjene u pe?ini pa nitko ne ide na duga?ka putovanja traže?i tu pe?inu...

Todor

Krun0:
to ne dolazi u obzir...... :!:
Ovaj tvoj atlantis ne objasnjava nista osim trivijalnih stvari dok ovaj moj ima potencijal protumaciti globalne fenomene i to milijune godina unatrag.....od Juzne Amerike,preko Afrike i Australije,zapise iz biblije,sve one detalje na mapama,Kolumba,piramide,bozanstva,pomak polova, a ima caki i veliki krater "planet killer"......sve su to teorijski potencijali koji nemaju cinjenice za potkrijepu,ali bas me zanima gdje je Frank nasao rupe.......mozda je mislio na krater  :lol:

Frank:
Minojska je kultura svakako bila fascinantna, ali ona ne može biti Atlantida... Ne poklapaju se godine niti opis, a niti pozicija.
Kreta je daleko od Heraklovih stupova i puno manja od Platonovih opisa. Bilo je ?ak teorija da je i Troja u biti Atlantida, imam negdje doma ?lanak i o tome...A bila je i u Irsku smještana...
A sam Platon tako?et nije uvijek pouzdan bio i imao je puno izmišljenih opisa i pri?a u svrhu potkrepljivanja svojih filozofskih rasprava primjerima. Koliko pamtim pri?a o Atlantidi ne postoji kao pri?a, ve?  je dio dijaloga likova iz jednog njegovog djela...
I nitko drugi tko je u Egiptu bio ne spominje Atlantidu, a ?ak na ruševinama hrama u kojim je navodno Platon ?uo pri?u o Atlantidi nisu prona?eni nikakvi tekstualni ili slikovni dokazi koji bi potkrijepili tu pri?u. Pa ?ak niti u drugim kasnijim i ranijim djelima toga kraja i o?uvanim djelima tog hrama nema te pri?e. Stoga je i sama pri?a spekulativana, ali ako uzmemo u obzir da se sve to moglo tokom povijesti izgubiti i uzmemo da je pri?a istinita, možemo je analizirati i tražiti dokaze i protudokaze svakoj teoriji. Ako ništa drugo, nau?it ?emo nešto o svijetu tog vremena. Pa krenimo tragom teorija i pri?a...
Prije dosta godina njema?ki znanstvenik imenom Otto Muck je iznio zanimljivu teoriju o Atlantidi u Atlantiku sa mnogo dokaza i objašnjenja nekih zagonetnih fenomena koji se u tom kraju javljaju i sve se poklapalo - od ?udnog ponašanja Golfske struje, do migracije jegulja i to?nog poklapanja s Platonovim opisom krajolika i uvjeta do uništenja uzrukovanog padom Carolineskog meteorita...
Sve je ok bilo do ovog zadnjeg. Njegova Atlantida jednostavno nije mogla potonuti jer je spomenuto polje kratera puno starije od njegove Atlantide i nikako nije moglo biti klju? potopa. Za tim su se nanizali i drugi prigovori i teorija je propala...
"Napad" na Antarkti?ko treoriju ?u ti izvršit kroz koji dan, samo da sakupim i analiziram sve podatke. Ako ne na?em prigovora, složit ?u se s tobom.
Pozdrav!

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju