U našem repozitoriju (digitalnom arhivu dokumenata), pohranjeni su svi članci i tekstovi kao i digitalne knjige i pripadajući dokumenti, koje smo tijekom petnaest godina napisali na portalu Zvjezdarnica. Kako portala više nema, smatrali smo da je sve to vrijedno sačuvati i omogućiti vam svima da ih možete, potpuno besplatno skinuti i pregledavati i koristiti za potrebe koje vam trebaju. Osim što ih možete pojedinačno istraživati na našim stranicama, možete ih skinuti sve odjednom na svoja računala i raspakirati ih pa ćete imati sve kod sebe. Slobodno ih koristite i dijelite s drugima. Mi nemamo ništa protiv. Jer, dok god ih budete koristili i dijelili, to će značiti da je portal Zvjezdarnica, simbolički i dalje živ i koristan svima.

Do sadržaja u repozitoriju možete doći na dva načina, pretraživanjem cijelog sadržaja online, dokument po dokument ili skidanjem cijelog sadržaja na vaše računalo odjednom, u obliku arhiva. Kako god se odlučite, i jedan i drugi način pruža vam pristup svim sadržajima.

Ukoliko repozitorij želite pretraživati ručno online, onda to možete napraviti ovdje:

Ulaz u repozitorij
Ulaz u online repozitorij

Ako želite skinuti cijeli paket na svoje računalo, onda to možete napraviti ovdje dolje. Sadržaj smo stavili na više servisa za pohranu kako bismo bili sigurni da će u bilo kojem trenutku isti biti dostupan. Na vama je da si odaberete koji od njih vam više odgovara. Na svima se nalazi isti sadržaj tako da ne morate brinuti da ćete možda nešto propustiti. Paket nosi naziv Zvjezdarnica.rar i veličine je 1.66 GB. Poslužite se slobodno.

MEGA

Dropbox

MediaFire

Google Disk