Svemir: život i smrt zvijezde

Srijeda, 26. prosinca 2007. u 23:00 sati

U početku bijaše tama. Odjednom, dogodio se bljesak, eksplozija, nastao je svemir! Rođene su zvijezde, rođene su galaksije, i još se uvijek rađaju. No, kako su nastale? Kako se rađaju zvijezde? Kako umiru? Koji se procesi odvijaju unutar njih? Pogledajte ovaj zanimljivi video koji će vam dati odgovore na ova važna pitanja. Saznat ćete kako se formiraju zvijezde, koja je uloga gravitacije, vodika i ostalih kemijskih elemenata u zvijezdama. Saznat ćete kako su nastale protozvijezde i kako su iz njih nastale sadašnje zvijezde. Kolike su temperature potrebne i kakve one imaju utjecaje na same zvijezde, njihovu boju...