Astronomska noć u Bijeloj Kući

Petak, 09. listopada 2009. u 22:47 sati