Odvajanje, let i pad u more

Petak, 02. svibnja 2008. u 20:19 sati